Bài 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

1 + 7 =                        2 + 6 =                      3 + 5 =                        4 + 4 =

7 + 1 =                        6 + 2 =                      5 + 3 =                        8 + 0 =

7 - 3 =                         4 + 1 =                      6 - 3 =                         0 + 2 =

Phương pháp giải:

Tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1 + 7 = 8                    2 + 6 = 8                    3 + 5 = 8                    4 + 4 = 8

7 + 1 = 8                    6 + 2 = 8                    5 + 3 = 8                    8 + 0 = 8

7 - 3 = 4                     4 + 1 = 5                    6 - 3 = 3                     0 + 2 = 2

Bài 3

Tính:

1 + 2 + 5 =                               3 + 2 + 2 =

2 + 3 + 3 =                               2 + 2 + 4 =

Phương pháp giải:

Cộng các số theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

1 + 2 + 5 =  8                          3 + 2 + 2 = 7

2 + 3 + 3 = 8                           2 + 2 + 4 = 8

Bài 4

 Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải:

 Quan sát hình vẽ, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Cách giải :

a)    6 + 2 = 8.

b)     4 + 4 = 8.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay