Bài 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải :

Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

Bài 2

Tính:

1 + 7 =                    2 + 6 =                  3 + 5 =                    4 + 4 =

7 + 1 =                    6 + 2 =                  5 + 3 =                    8 + 0 =

7 - 3 =                     4 + 1 =                  6 - 3 =                     0 + 2 =

Phương pháp giải :

 Tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

1 + 7 = 8                  2 + 6 = 8                 3 + 5 = 8                    4 + 4 = 8

7 + 1 = 8                  6 + 2 = 8                 5 + 3 = 8                    8 + 0 = 8

7 - 3 = 4                  4 + 1 = 5                  6 - 3 = 3                    0 + 2 = 2

Bài 3

Tính:

1 + 2 + 5 =                               3 + 2 + 2 =

2 + 3 + 3 =                               2 + 2 + 4 =

Phương pháp giải :

 Cộng các số theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

1 + 2 + 5 =  8                             3 + 2 + 2 = 7

2 + 3 + 3 = 8                               2 + 2 + 4 = 8

Bài 4

 Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải :

 Quan sát hình vẽ, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Cách giải :

a) 6 + 2 = 8.

b) 4 + 4 = 8.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Phép cộng trong phạm vi 8

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay


Gửi bài