Bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, bài 2: Tính, bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

 

2. Tính:

7 - 6 =             7 - 3 =                  7 - 2 =                  7 - 4 = 

7 - 7 =             7 - 0 =                  7 - 5 =                  7 - 1 =

3. Tính:

7 - 3 - 2 =                        7 - 6 - 1 =                    7 - 4 - 2 =

7 - 5 - 1 =                        7 - 2 - 3 =                    7 - 4 - 3 =

4. Viết phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết

1.

2.

7 - 6 = 1            7 - 3 = 4                 7 - 2 = 5                      7 - 4 = 3

7 - 7 = 0            7 - 0 = 7                 7 - 5 = 2                      7 - 1 = 6

3.

7 - 3 - 2 = 2                      7 - 6 - 1 =  0                        7 - 4 - 2 = 1

7 - 5 - 1 = 1                      7 - 2 - 3 = 2                         7 - 4 - 3 = 0

4.

a) 7 - 2 = 5.

b) 7 -3 = 4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ trong phạm vi 7