Bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, bài 2: Tính, bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

  

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ hàng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Tính:

7 - 6 =             7 - 3 =                  7 - 2 =                  7 - 4 = 

7 - 7 =             7 - 0 =                  7 - 5 =                  7 - 1 = 

Phương pháp giải:

 Trừ các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 - 6 = 1            7 - 3 = 4                 7 - 2 = 5                      7 - 4 = 3

7 - 7 = 0            7 - 0 = 7                 7 - 5 = 2                      7 - 1 = 6

Bài 3

Tính:

7 - 3 - 2 =                        7 - 6 - 1 =                    7 - 4 - 2 =

7 - 5 - 1 =                        7 - 2 - 3 =                    7 - 4 - 3 = 

Phương pháp giải:

 Tinh trừ các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

7 - 3 - 2 = 2                      7 - 6 - 1 =  0                        7 - 4 - 2 = 1

7 - 5 - 1 = 1                      7 - 2 - 3 = 2                         7 - 4 - 3 = 0

Bài 4

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Quan sát hình vẽ, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 7 - 2 = 5.

b) 7 -3 = 4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay