Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính:

7 + 0 =               1 + 6 =              3 + 4 =              2 + 5 =

0 + 7 =               6 + 1 =              4 + 3 =               5 + 2 =

3. Tính:

5 + 1 + 1 =                   4 + 2 + 1 =                 2 + 3 + 2 =

3 + 2 + 2 =                   3 + 3 + 1 =                 4 + 0 + 2 =

4. Viết phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết

1.

2.

7 + 0 = 7                       1 + 6 =  7            3 + 4 = 7                  2 + 5 = 7

0 + 7 = 7                       6 + 1 =  7            4 + 3 = 7                  5 + 2 = 7

3.

5 + 1 + 1 = 7                         4 + 2 + 1 = 7                         2 + 3 + 2 = 7

3 + 2 + 2 = 7                         3 + 3 + 1 = 7                        4 + 0 + 2 = 6

4.

a) 6 + 1 = 7

b) 3 + 4 = 7.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép cộng trong phạm vi 7