Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

 

Phương pháp giải:

Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính:

7 + 0 =               1 + 6 =              3 + 4 =              2 + 5 =

0 + 7 =               6 + 1 =              4 + 3 =               5 + 2 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 + 0 = 7                       1 + 6 =  7            3 + 4 = 7                  2 + 5 = 7

0 + 7 = 7                       6 + 1 =  7            4 + 3 = 7                  5 + 2 = 7

Bài 3

Tính:

5 + 1 + 1 =                   4 + 2 + 1 =                 2 + 3 + 2 =

3 + 2 + 2 =                   3 + 3 + 1 =                 4 + 0 + 2 = 

Phương pháp giải:

 Cộng các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

5 + 1 + 1 = 7                         4 + 2 + 1 = 7                         2 + 3 + 2 = 7

3 + 2 + 2 = 7                         3 + 3 + 1 = 7                        4 + 0 + 2 = 6

Bài 4

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Đếm số lượng các vật rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 6 + 1 = 7

b) 3 + 4 = 7.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay