Bài 1, 2, 3, 4 trang 66 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính:

5  +1 =                   4 + 2 =                    3 + 3 =

6 - 5 =                    6  - 2 =                    6 - 3 =

6 - 1 =                    6 - 4 =                     6 - 6 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 +1 = 6                   4 + 2 = 6                 3 + 3 = 6

6 - 5 = 1                  6  - 2 = 4                  6 - 3 = 3

6 - 1 = 5                  6 - 4 = 2                   6 - 6 = 0

Bài 3

Tính:

6 - 4 -2 =                6 - 2 - 2 =                 6 - 3 - 3 =

6 - 2 -4 =                6 - 1 - 2 =                 6 - 6 = 

Phương pháp giải:

 Trừ các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

6 - 4 -2 = 0                6 - 2 - 2 = 2                6 - 3 - 3 = 0

6 - 2 -4 = 0                6 - 1 - 2 = 3                 6 - 6 = 0

Bài 4

 

Phương pháp giải:

 Đếm số lượng con vật, số lượng đã rời đi, số lượng vật còn lại rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 6 - 1 = 5

b) 6 - 2 = 4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.6 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay