Bài 1, 2, 3, 4 trang 66 SGK Toán 1

Bình chọn:
2.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 66 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính:

5  +1 =                   4 + 2 =                    3 + 3 =

6 - 5 =                    6  - 2 =                    6 - 3 =

6 - 1 =                    6 - 4 =                     6 - 6 =

3. Tính:

6 - 4 -2 =                6 - 2 - 2 =                 6 - 3 - 3 =

6 - 2 -4 =                6 - 1 - 2 =                 6 - 6 =

4. Viết phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết

1. 

2.

5 +1 = 6                   4 + 2 = 6                 3 + 3 = 6

6 - 5 = 1                  6  - 2 = 4                  6 - 3 = 3

6 - 1 = 5                  6 - 4 = 2                   6 - 6 = 0

3.

6 - 4 -2 = 0                6 - 2 - 2 = 2                6 - 3 - 3 = 0

6 - 2 -4 = 0                6 - 1 - 2 = 3                 6 - 6 = 0

4.

a) 6 - 1 = 5

b) 6 - 2 = 4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ trong phạm vi 6