Bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

  

Phương pháp giải:

Cộng dọc các số trong phạm vi 6 rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính:

4 + 2 =                   5 + 1 =              5 + 0 =               2 + 2 =

2 + 4 =                   1 + 5 =              0 + 5 =               3 + 3 = 

Phương pháp giải:

 Cộng các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 + 2 = 6                  5 + 1 = 6              5 + 0 = 5                  2 + 2 = 4

2 + 4 = 6                  1 + 5 = 6              0 + 5 = 5                  3 + 3 = 6

Bài 3

Tính:

4 + 1 + 1 =           5 + 1 + 0 =                2 + 2 + 2 =

3 + 2 + 1 =           4 + 0 + 2 =                3 + 3 + 0 = 

Phương pháp giải:

 Cộng các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

4 + 1 + 1 = 6          5 + 1 + 0 = 5              2 + 2 + 2 = 6

3 + 2 + 1 = 6          4 + 0 + 2 = 6             3 + 3 + 0 = 6

Bài 4

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Đếm số lượng các vật rồi viết phép tính thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 2 + 4 = 6 

b) 3 + 3 = 6

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay