Bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

 

2. Tính:

4 + 2 =                   5 + 1 =                        

5 + 0 =                   2 + 2 =

2 + 4 =                   1 + 5 =                        

0 + 5 =                   3 + 3 =

3. Tính:

4 + 1 + 1 =           5 + 1 + 0 =                2 + 2 + 2 =

3 + 2 + 1 =           4 + 0 + 2 =                3 + 3 + 0 =

4. Viết phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết

1.

2.

4 + 2 = 6                  5 + 1 = 6              

5 + 0 = 5                  2 + 2 = 4

2 + 4 = 6                  1 + 5 = 6              

0 + 5 = 5                   3 + 3 = 6

3.

4 + 1 + 1 = 6          5 + 1 + 0 = 5              2 + 2 + 2 = 6

3 + 2 + 1 = 6          4 + 0 + 2 = 6             3 + 3 + 0 = 6

4.

a) 2 + 4 = 6

b) 3 + 3 = 6

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép cộng trong phạm vi 6