Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính:

4 + 1 =          5 - 2 =           2 + 0 =             3 - 2 =              1 - 1 =

2 + 3 =          5 - 3 =           4 - 2 =              2 - 0 =              4 - 1 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 + 1 = 5          5 - 2 = 3          2 + 0 = 2            3 - 2 = 1          1 - 1 = 0

2 + 3 = 5          5 - 3 = 2          4 - 2 = 2             2 - 0 = 2          4 - 1 = 3

Bài 2

Tính:

3 + 1 + 1 =                2 + 2 + 0 =                3 - 2 - 1 =

5 - 2 - 2 =                 4 - 1 - 2 =                   5 - 3 - 1 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện các phép tính lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

3 + 1 + 1 = 5                2 + 2 + 0 = 4              3 - 2 - 1 = 0

5 - 2 - 2 = 1                 4 - 1 - 2 = 1                 5 - 3 - 1 = 1

Bài 3

Số ?

3 + ... = 5                  4 - .... = 1                   3 - .... = 0

5 - .... = 4                 2 + .... = 2                   ....+ 2 = 2 

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại các phép tính trong phạm vi 5 đã học rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 + 2 = 5                  4 - 3 = 1                   3 - 3 = 0

5 - 1 = 4                   2 + 0 =  2                 0 + 2 = 2

Bài 4

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Đếm số lượng các con vật, xác định vật thêm vào  hoặc bớt đi rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 2 + 2 = 4.

b) 4 - 1 = 3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay