Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

  

Phương pháp giải:

Cộng hoặc trừ dọc các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính:

2 + 3 =         4 + 1 =              1 + 2 =              3 + 1 =               4 + 0 =

3 + 2 =         1 + 4 =              2 + 1 =              1 + 3 =               0 + 4 = 

Phương pháp giải:

 Cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 + 3 = 5         4 + 1 = 5             1 + 2 = 3           3 + 1 = 4          4 + 0 = 4

3 + 2 = 5         1 + 4 = 5              2 + 1 = 3          1 + 3 = 4          0 + 4 = 4

Bài 3

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

4 + 1....4                  5 - 1....0                           3 + 0.....3

4 + 1....5                  5 - 4....2                           3 - 0.....3 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của vế trái.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 + 1 > 4                  5 - 1 > 0                           3 + 0 = 3

4 + 1 = 5                  5 - 4 < 2                           3 - 0 = 3

Bài 4

 

Phương pháp giải:

- Quan sát hình ảnh, đếm số chim trên cành; số chim bay đến hoặc bay đi và tất cả số con chim.

- Viết phép tính thích hợp với hình ảnh.

Lời giải chi tiết:

a) 3 +  2 = 5.

b) 5  - 2 = 3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay