Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.4 trên 11 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

 

2. Tính:

2 + 3 =         4 + 1 =              1 + 2 =              3 + 1 =               4 + 0 =

3 + 2 =         1 + 4 =              2 + 1 =              1 + 3 =               0 + 4 =

3. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

4 + 1....4                  5 - 1....0                           3 + 0.....3

4 + 1....5                  5 - 4....2                           3 - 0.....3

Lời giải chi tiết

1.

2.

2 + 3 = 5         4 + 1 = 5             1 + 2 = 3           3 + 1 = 4          4 + 0 = 4

3 + 2 = 5         1 + 4 = 5              2 + 1 = 3          1 + 3 = 4          0 + 4 = 4

3.

4 + 1 > 4                  5 - 1 > 0                           3 + 0 = 3

4 + 1 = 5                  5 - 4 < 2                           3 - 0 = 3

4.

a) 5 -  2 = 3.

b) 5  - 2 = 3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 63 SGK Toán 1