Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Đề bài

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

5 - 1 - 1 =                   4 - 1 - 1 =                         3 - 1 - 1 =

5 - 1 - 2 =                   5 - 2 - 1 =                         5 - 2 - 2 =

Bài 3: >, <, =

5 - 3...2                      5 - 4....2                         5 - 1....3

5 - 3...3                      5 - 4....1                         5 - 4....0

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài 5. Số?

5 - 1 = 4 + ...

 

Lời giải chi tiết

Bài 1: 

Bài 2:

5 - 1 - 1 = 3                  4 - 1 - 1 = 2                 3 - 1 - 1 = 1

5 - 1 - 2 = 2                  5 - 2 - 1 =  2                 5 - 2 - 2 = 1

Bài 3:

5 - 3  = 2                      5 - 4 < 2                         5 - 1 > 3

5 - 3  < 3                      5 - 4 = 1                         5 - 4 > 0

Bài 4:

Phép tính:

a) 5 - 2 = 3

b) 5 - 1 = 4.

Bài 5:

5 - 1 = 4 + 0

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 60 SGK Toán 1