Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính:

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ hàng dọc rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính:

5 - 1 - 1 =                   4 - 1 - 1 =                         3 - 1 - 1 =

5 - 1 - 2 =                   5 - 2 - 1 =                         5 - 2 - 2 = 

Phương pháp giải:

 Trừ các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

5 - 1 - 1 = 3                  4 - 1 - 1 = 2                 3 - 1 - 1 = 1

5 - 1 - 2 = 2                  5 - 2 - 1 =  2                 5 - 2 - 2 = 1

Bài 3

Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống :

5 - 3...2                      5 - 4....2                         5 - 1....3

5 - 3...3                      5 - 4....1                         5 - 4....0 

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 - 3  = 2                      5 - 4 < 2                         5 - 1 > 3

5 - 3  < 3                      5 - 4 = 1                         5 - 4 > 0

Bài 4

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng của tất cả các vật trong mỗi hình; số vật bớt đi và số vật còn lại.

- Viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Viết phép tính là:

a) 5 - 2 = 3

b) 5 - 1 = 4.

Bài 5

Số?

5 - 1 = 4 + ... 

Phương pháp giải:

- Bước 1 : Tính giá trị của vế trái.

- Bước 2 : Tìm số thích hợp để 4 cộng với số đó bằng kết quả vừa tìm được ở bước 1.

Lời giải chi tiết:

5 - 1 = 4 + 0  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay