Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

2 - 1 =             3 - 2 =            4 - 3 =              5 - 4 =

3 - 1 =             4 - 2 =            5 - 3 = 

4 - 1 =             5 - 2 =

5 - 1 =  

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ trong phạm vi 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 - 1 = 1            3 - 2 = 1           4 - 3 = 1             5 - 4 = 1 

3 - 1 = 2            4 - 2 = 2           5 - 3 = 2

4 - 1 = 3            5 - 2 = 3

5 - 1 = 4

Bài 2

Tính:

5 - 1 =                1 + 4 =                2 + 3 =

5 - 2 =                4 + 1 =                3 + 2 =

5 - 3 =                5 - 1 =                 5 - 2 =

5 - 4 =                5 - 4 =                 5 - 3 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 - 1 = 4              1 + 4 = 5             2 + 3 = 5

5 - 2 = 3              4 + 1 = 5             3 + 2 = 5

5 - 3 = 2              5 - 1 = 4              5 - 2 = 3

5 - 4 = 1              5 - 4 = 1              5 - 3 = 2

Bài 3

Tính:

 

Phương pháp giải:

 Trừ dọc các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Viết phép tính thích hợp:

 

 

Phương pháp giải:

 Quan sát hình ảnh, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 5 - 2 = 3           b) 5 - 1 = 4 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay