Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2 - 1 =             3 - 2 =            4 - 3 =              5 - 4 =

3 - 1 =             4 - 2 =            5 - 3 = 

4 - 1 =             5 - 2 =

5 - 1 = 

2. Tính:

5 - 1 =                1 + 4 =                2 + 3 =

5 - 2 =                4 + 1 =                3 + 2 =

5 - 3 =                5 - 1 =                5 - 2 =

5 - 4 =                5 - 4 =                5 - 3 =

3. Tính:

4. Viết phép tính thích hợp:

   

Lời giải chi tiết

1.

2 - 1 = 1            3 - 2 = 1           4 - 3 = 1             5 - 4 = 1 

3 - 1 = 2            4 - 2 = 2           5 - 3 = 2

4 - 1 = 3            5 - 2 = 3

5 - 1 = 4

2.

5 - 1 = 4              1 + 4 = 5             2 + 3 = 5

5 - 2 = 3              4 + 1 = 5             3 + 2 = 5

5 - 3 = 2              5 - 1 = 4              5 - 2 = 3

5 - 4 = 1              5 - 4 = 1              5 - 3 = 2

3.

4.

a) 5 - 2 = 3.           b). 5 - 1 = 4

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ trong phạm vi 5