Bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?

Đề bài

1. Tính:

1 + 2 =                    1 + 1 =                    

1 + 2 =                    1 + 1 + 1 =

1 + 3 =                    2 -  1 =                    

3 - 1 =                     3 - 1 - 1 =

1 + 4 =                    2 + 1 =                    

3 - 2 =                     3 - 1 + 1 =

2. Số ?

3. Điền dấu + hoặc - thích hợp vào chỗ chấm:

1...1 = 2                       2....1 = 3                    

1....2 = 3                     1.....4 = 5

2...1 = 1                      3....2 = 1                    

3....1 = 2                     2.....2 = 4

4.

Lời giải chi tiết

1.

1 + 2 = 3                  1 + 1 = 2                    

1 + 2 = 3                   1 + 1 + 1 = 3

1 + 3 = 4                  2 -  1 = 1                    

3 - 1 = 2                    3 - 1 - 1 = 1

1 + 4 = 5                  2 + 1 = 3                    

3 - 2 = 1                   3 - 1 + 1 = 3

2.

3.

1 + 1 = 2                     2 + 1 = 3                    

1 + 2 = 3                     1 + 4 = 5

2 - 1 = 1                      3 - 2 = 1                      

3 - 1 = 2                      2 + 2 = 4

4.

a) 1 + 1 = 2

b) 3 - 2 = 1

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 55 SGK Toán 1