Bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

1 + 2 =              1 + 1 =               1 + 2 =                    1 + 1 + 1 =

1 + 3 =              2 -  1 =               3 - 1 =                     3 - 1 - 1 =

1 + 4 =              2 + 1 =                3 - 2 =                    3 - 1 + 1 = 

Phương pháp giải:

- Nhẩm tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Biểu thức có hai phép tính thì thực hiện từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

1 + 2 = 3           1 + 1 = 2            1 + 2 = 3             1 + 1 + 1 = 3

1 + 3 = 4           2 -  1 = 1            3 - 1 = 2              3 - 1 - 1 = 1

1 + 4 = 5           2 + 1 = 3            3 - 2 = 1              3 - 1 + 1 = 3

Bài 2

Số ?

 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 Điền dấu + hoặc - thích hợp vào chỗ chấm:

1...1 = 2              2....1 = 3               1....2 = 3               1.....4 = 5

2...1 = 1              3....2 = 1               3....1 = 2               2.....2 = 4 

Phương pháp giải:

 Phân tích số ban đầu với kết quả cho trước :

+ Nếu số ban đầu bé hơn kết quả thì cần đặt phép tính cộng.

+ Nếu số ban đầu lớn hơn kết quả thì cần đặt phép tính trừ.

Lời giải chi tiết:

1 + 1 = 2             2 + 1 = 3            1 + 2 = 3              1 + 4 = 5

2 - 1 = 1              3 - 2 = 1             3 - 1 = 2               2 + 2 = 4

Bài 4

 

Phương pháp giải:

 Quan sát hình ảnh, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 1 + 1 = 2

b) 3 - 2 = 1 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay