Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 1

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3:Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải :

Thực hiện cộng dọc các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

Bài 2

Tính:

2 + 1 + 2 =             3 + 1 + 1 =               2 + 0 + 2 =

Phương pháp giải :

 Cộng các số lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

2 + 1 + 2 = 5          3 + 1 + 1 =  5           2 + 0 + 2 = 4

Bài 3

Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

2 + 3....5               2 + 2....1 + 2               1 + 4.....4 + 1

2 + 2....5               2 + 1....1 + 2               5 + 0.....2 + 3

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

2 + 3 = 5            2 + 2 > 1 + 2                 1 + 4 = 4 + 1

2 + 2 < 5            2 + 1 = 1 + 2                 5 + 0 = 2 + 3

Bài 4

 Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải :

 Quan sát hình vẽ, đếm số lượng các con vật rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

a) Phép tính là: 2 + 1 = 3

b) Phép tính là: 1 + 4 =5.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay