Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3:Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

 

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng dọc các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính:

2 + 1 + 2 =             3 + 1 + 1 =               2 + 0 + 2 = 

Phương pháp giải:

 Cộng các số lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 + 1 + 2 = 5          3 + 1 + 1 =  5           2 + 0 + 2 = 4

Bài 3

Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

2 + 3....5               2 + 2....1 + 2               1 + 4.....4 + 1

2 + 2....5               2 + 1....1 + 2               5 + 0.....2 + 3 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 + 3 = 5            2 + 2 > 1 + 2                 1 + 4 = 4 + 1

2 + 2 < 5            2 + 1 = 1 + 2                 5 + 0 = 2 + 3

Bài 4

 Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Quan sát hình vẽ, đếm số lượng các con vật rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Phép tính là: 2 + 1 = 3

b) Phép tính là: 1 + 4 =5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay