Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

1 + 0 =             5 + 0 =              0 + 2 =                 4 + 0 =

0 + 1 =             0 + 5 =              2 + 0 =                 0 + 4 = 

Phương pháp giải:

Khi một số cộng với 0 thì kết quả vẫn bằng số đó.

Khi 0 cộng với một số thì kết quả vẫn bằng số đó.

Lời giải chi tiết:

1 + 0 = 1                5 + 0 = 5

0 + 2 = 2               4 + 0 = 4

0 + 1 = 1                0 + 5 = 5

2 + 0 = 2               0 + 4 = 4

Bài 2

 Tính:

 

Phương pháp giải:

 Phép cộng 0 với một số hoặc ngược lại thì kết quả vẫn bằng số đó.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Số ?

1 + ...= 1             1 + ...= 2                ....+ 2 = 4

...+ 3 = 3             2 + ...= 2                0 + ....= 0 

 

Phương pháp giải:

 Phép cộng một số với 0 hoặc ngược lại thì kết quả vẫn bằng số đó.

Lời giải chi tiết:

1 + 0 = 1             1 + 1 = 2                2+ 2 = 4

0 + 3 = 3             2 + 0 = 2                0 + 0 = 0

Bài 4

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Quan sát hình ảnh, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Phép tính là: 3 + 2 = 5.

b) Phép tính là: 3 + 0 = 3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay