Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SGK Toán 1

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

1 + 0 =             5 + 0 =              0 + 2 =                 4 + 0 =

0 + 1 =             0 + 5 =              2 + 0 =                 0 + 4 =

2. Tính:

3. Số ?

1 + ...= 1             1 + ...= 2                ....+ 2 = 4

...+ 3 = 3             2 + ...= 2                0 + ....= 0

4. Viết phép tính thích hợp:


Lời giải chi tiết

1.

1 + 0 = 1                5 + 0 = 5              

0 + 2 = 2               4 + 0 = 4

0 + 1 = 1                0 + 5 = 5              

2 + 0 = 2               0 + 4 = 4

2.

3.

1 + 0 = 1             1 + 1 = 2                2+ 2 = 4

0 + 3 = 3             2 + 0 = 2                0 + 0 = 0

4.

a) Phép tính là: 3 + 2 = 5.

b) Phép tính là: 1 + 1 = 2.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số 0 trong phép cộng