Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Số ?,Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

4 + 1 =            2 + 3 =            2 + 2 =              4 + 1 = 

3 + 2 =            1 + 4 =            2 + 3 =              3 + 1 = 

Phương pháp giải:

Nhẩm cộng các số trong phạm vi 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 + 1 = 5                  2 + 3 = 5 

2 + 2 = 4                  4 + 1 = 5

3 + 2 = 5                  1 + 4 = 5

2 + 3 = 5                  3 + 1 = 4

Bài 2

 Tính:

  

Phương pháp giải:

 Cộng dọc các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Số ?

4 + 1 = ...       5 = 4 + ...         3 + 2 = ....      5 = 3 + ....

1 + 4 = ...       5 = 1 + ...         2 + 3 = ....      5 = 2 + .... 

Phương pháp giải:

 Nhẩm các phép cộng trong phạm vi 5 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 + 1 = 5      5 = 4 + 1              3 + 2 = 5             5 = 3 + 2

1 + 4 = 5      5 = 1 + 4              2 + 3 = 5             5 = 2 + 3

Bài 4

 Viết phép tính thích hợp:

  

Phương pháp giải:

Trong mỗi hình, đếm số vật ở mỗi phần rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Phép tính là: 4 + 1 = 5

b) Phép tính là: 3 + 2 = 5 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay