Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 1

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Số ?,Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

4 + 1 =            2 + 3 =            2 + 2 =              4 + 1 = 

3 + 2 =            1 + 4 =            2 + 3 =              3 + 1 =

2. Tính:

 

3. Số ?

4 + 1 = ...       5 = 4 + ...         3 + 2 = ....      5 = 3 + ....

1 + 4 = ...       5 = 1 + ...         2 + 3 = ....      5 = 2 + ....

4. Viết phép tính thích hợp:

 

Lời giải chi tiết

1.

4 + 1 = 5                  2 + 3 = 5                

2 + 2 = 4                  4 + 1 = 5

3 + 2 = 5                  1 + 4 = 5                

2 + 3 = 5                  3 + 1 = 4

 2.

3.

4 + 1 = 5      5 = 4 + 1              3 + 2 = 5             5 = 3 + 2

1 + 4 = 5      5 = 1 + 4              2 + 3 = 5             5 = 2 + 3

 4.

a) Phép tính là: 4 + 1 = 5

b) Phép tính là: 3 + 2 = 5

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép cộng trong phạm vi 5