Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải :

Cộng dọc các số trong phạm vi 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải :

Tìm kết quả phép cộng các số rồi điền vào ô trống.

Cách giải :

Bài 3

 Tính:

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ trái sang phải.

2  + 1 + 1 = 4

1 + 2 + 1 = 4

Bài 4

Phương pháp giải :

 Đếm số người trong hình vẽ : Số bạn đang đợi, số bạn chạy tới thêm, tất cả số người trong tranh rồi viết phép tính thích hợp.

Cách giải :

Phép tính viết được là: 1 + 3 = 4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 48 SGK Toán 1