Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3:so sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

1 + 3 =                    3 + 1 =                    1 + 1 = 

2 + 2 =                    2 + 1 =                    1 + 2 = 

Phương pháp giải:

Nhẩm phép cộng các số trong phạm vi 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1 + 3 = 4              3 + 1 = 4                  1 + 1 = 2

2 + 2 = 4              2 + 1 = 3                  1 + 2 = 3

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Tính:

 

Phương pháp giải:

 Cộng các số theo hàng dọc rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Điền dấu \(>; < =\) vào chỗ chấm:

2 + 1....3                                4.....1 + 2

1 + 3....3                                4.....1 + 3

1 + 1....3                                4.....2 + 2 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các vế có phép tính.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 + 1 = 3                                4 > 1 + 2

1 + 3 > 3                                4 = 1 + 3

1 + 1 < 3                                4 = 2 + 2

Bài 4

 

Phương pháp giải:

- Quan sát hình ảnh, đếm số chim bay tới thêm và số chim đang đậu trên cành.

- Viết phép tính thích hợp và tìm kết quả của phép tính đó.

Lời giải chi tiết:

Phép tính em viết được là : 1 + 3 = 4.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay