Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3:so sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

1 + 3 =                    3 + 1 =                    1 + 1 = 

2 + 2 =                    2 + 1 =                    1 + 2 =

2. Tính:

3. Điền dấu \(>; < =\) vào chỗ chấm:

2 + 1....3                                4.....1 + 2

1 + 3....3                                4.....1 + 3

1 + 1....3                                4.....2 + 2

Lời giải chi tiết

1.

1 + 3 = 4              3 + 1 = 4                  1 + 1 = 2

2 + 2 = 4              2 + 1 = 3                  1 + 2 = 3

2.

3.

2 + 1 = 3                                4 > 1 + 2

1 + 3 > 3                                4 = 1 + 3

1 + 1 < 3                                4 = 2 + 2

4.

Viết phép tính: 1 + 3 = 4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép cộng trong phạm vi 4