Bài 1, 2, 3, 4 trang 180 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 180 SGK Toán 1. Bài 1: a) Viết số liền trước của mỗi số sau. Bài 2: Tính nhẩm. Bài 3: Đặt tính rồi tính. Bài 4: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh..

Lời giải chi tiết

1. a) Viết số liền trước của mỗi số sau:

35 ; 42; 70; 100; 1.

..............................

    b) Viết số liền sau của mỗi số sau:

9; 37; 62; 99; 11.

.........................

Phương pháp giải :

Số liền trước của số a thì có giá trị bé hơn a một đơn vị.

Số liền sau của số a thì có giá trị lớn hơn a một đơn vị.

Cách giải :

a) Số liền trước số 35 là số 34.

    Số liền trước số 42 là số 41.

    Số liền trước số 70 là số 69.

    Số liền trước số 100 là số 99.

    Số liền trước số 1 là số 0.

b) Số liền sau số 9 là số 10.

    Số liền sau số 37 là số 38.

    Số liền sau số 62 là số 63.

    Số liền sau của số 99 là số 100.

    Số liền sau số 11 là số 12.

2. Tính nhấm:

14 + 4 =             29 - 5 =              5 + 5 =                      10 - 2 = 

18 + 1 =             26 - 2 =              38 - 2 =                      42 + 0 =

17 + 2 =             10 - 5 =              34 - 4 =                      49 - 8 =

Phương pháp giải :

 Tính nhẩm cộng hoặc trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

14 + 4 = 18                  29 - 5 = 24                

18 + 1 = 19                  26 - 2 = 24              

17 + 2 = 19                  10 - 5 = 5               

 

5 + 5 = 10                    10 - 2 = 8

38 - 2 = 36                    42 + 0 = 42

34 - 4 = 30                    49 - 8 = 41

3. Đặt tính rồi tính:

43 + 23                                 60 + 38                              41 + 7

87 - 55                                  72 - 50                               56 - 5

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

4. Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt :

Bi đỏ : 24 viên

Bi xanh : 20 viên

Tất cả : ... viên ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số viên bi đỏ cộng với số viên bi xanh đã cho.

Cách giải :

Hà có tất cả số viên bi là:

24 + 20 = 44 (viên bi)

Đáp số: 44 viên bi.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay