Bài 1, 2, 3, 4 trang 178 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 178 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số.

Lời giải chi tiết

1. Viết số :

Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi tám, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Phương pháp giải :

Viết các số theo cách đọc đã cho.

Cách giải :

Các số là: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55.

2. Tính :

a)

4 + 2 =              10 - 6 =             3 + 4 =               14 + 4 =

8 - 5 =               19 + 0 =            2 + 8 =               18 - 5 =

3 + 6 =              17 - 6 =             10 - 7 =               12 + 7 =

b) 

Phương pháp giải :

 - Tính nhẩm các phép tính trong phạm vi 20.

- Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải :

a)

4 + 2 = 6                10 - 6 = 4                      3 + 4 = 7                14 + 4 = 18

8 - 5 = 3                 19 + 0 = 19                   2 + 8 = 10              18 - 5 = 13

3 + 6 = 9                17 - 6 = 11                   10 - 7 = 3               12 + 7 = 19

b)

3. Điền dấu <; >, = thích hợp vào chỗ chấm:

35....42                     90....100                 38...30 + 8

87... 85                     69....60                   46...40 + 5

63....36                     50....50                   94...90 + 5

Phương pháp giải :

 - Tính giá trị các vế có phép toán.

- Số có nhiều chữ số hơn thì có giá trị lớn hơn

- Hai số đều có 2 chữ số : So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

35 < 42                       90 < 100                   38 = 30 + 8

87 > 85                       69 > 60                     46  > 40 + 5

63 > 36                       50 = 50                     94  < 90 + 5

4. Một băng giấy dài 75cm, em cắt bỏ đi 25cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăng - ti- mét ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt :

Dài : 75cm

Bỏ đi : 25cm

Còn lại : ... cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài băng giấy ban đầu trừ đi đoạn đã cắt.

Cách giải :

Băng giấy còn lại dài số xăng-ti-mét là:

75 - 25 = 50 (cm)

Đáp số: 50cm.

5. Đo rồi ghi số đo độ dài từng đoạn thẳng :

Phương pháp giải :

- Dùng thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét, đặt một điểm của đoạn thẳng trùng với điểm 0 của thước, điểm còn lại chỉ vào vạch nào thì đó là độ dài của đoạn thẳng đó.

- Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay