Bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 1. Bài 1: Tính. Bài 2: Tính. Bài 3: Tính. Bài 4: Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính : 

Phương pháp giải:

Tìm giá trị các phép tính rồi điền kết quả vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính :

5 + 4 =             1 + 6 =            4 + 2 =               9 + 1 =             2 + 7 = 

9 - 5 =              7 - 1 =             6 - 4 =               10 - 9 =              9 - 2 = 

9 - 4 =              7 - 6 =             6 - 2 =               10 - 1 =              9 - 7 =   

Phương pháp giải:

Tính nhẩm giá trị của phép cộng rồi điền nhanh kết quả của hai phép tính trừ liên quan.

Lời giải chi tiết:

5 + 4 = 9            1 + 6 = 7           4 + 2 = 6            9 + 1 = 10            2 + 7 = 9

9 - 5 = 4             7 - 1 = 6            6 - 4 = 2             10 - 9 = 1             9 - 2 = 7

9 - 4 = 5             7 - 6 = 1            6 - 2 = 4              10 - 1 = 9            9 - 7 = 2 

Bài 3

Tính : 

9 - 3 - 2 =                  7 - 3 - 2 =                   10 - 5 - 4 = 

10 - 4 - 4 =                 5 - 1 - 1 =                   4 + 2 - 2 =  

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

9 - 3 - 2 = 6 - 2 = 4

10 - 4 - 4 = 6 - 4 = 2

     7 - 3 - 2 = 4 - 2 = 2

     5 - 1 - 1 = 4 - 1 = 3 

          10 - 5 - 4 = 5 - 4 = 1

           4 + 2 - 2 = 6 - 2 = 4

Bài 4

Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con, trong đó có 3 con gà. Hỏi có mấy con vịt ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Tất cả : 10 con

Gà : 3 con

Vịt : ....con ?

Muốn tìm số vịt ta lấy 10 trừ đi số con gà đã cho.

Lời giải chi tiết:

Có số con vịt là :

10 - 3 = 7 (con)

Đáp số : 7 con. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay