Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 1

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 1. Bài 2: So sánh các số. Bài 3: a) Khoanh vào số lớn nhất. Bài 4: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự.

Đề bài

1. Viết số từ 0 đến 10 vào dưới mỗi vạch của tia số:

2. 

a) 9.....7                2....5                  0....1                   8.....6

   7.....9                 5.....2                 1....0                   6.....6

b) 6....4                 3.....8                 5....1                    2.....6

   4....3                  8.....10               1....0                    6.....10

   6....3                  3.....10               5....0                    2.....2

3. a) Khoanh vào số lớn nhất:

          6, 3, 4, 9

    b) Khoanh vào số bé nhất:

          5, 7 ,3 , 8.

4. Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:..........................................................

b) Từ lớn đến bé:..........................................................

Lời giải chi tiết

1.

2.

a) 9 > 7                 2 < 5                 0 < 1                   8 > 6

   7 < 9                 5 > 2                  1 >0                    6 = 6

b) 6 > 4                 3 < 8                 5 > 1                   2 < 6

   4 > 3                  8 < 10               1 > 0                    6 < 10

   6 > 3                  3 < 10               5 > 0                    2 = 2

3.

a) Khoanh vào số 9.

b) Khoanh vào số 3.

4.

a) Từ bé đến lớn: 5, 7, 9, 10.

b) Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập : các số đến 10