Bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 1. Bài 2: So sánh các số. Bài 3: a) Khoanh vào số lớn nhất. Bài 4: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số từ 0 đến 10 vào dưới mỗi vạch của tia số:

 

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số từ 0 đến 10 rồi điền số thích hợp vào mỗi vạch của tia số.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống: 

a) 9.....7                2....5                  0....1                   8.....6

   7.....9                 5.....2                 1....0                   6.....6

b) 6....4                 3.....8                 5....1                    2.....6

   4....3                  8.....10               1....0                    6.....10

   6....3                  3.....10               5....0                    2.....2 

Phương pháp giải:

Đếm từ 0 đến 10, số nào đếm trước thì có giá trị ít hơn.

Lời giải chi tiết:

a) 9 > 7                 2 < 5                  0 < 1                   8 > 6

    7 < 9                 5 > 2                  1 >0                    6 = 6

b) 6 > 4                  3 < 8                 5 > 1                   2 < 6

    4 > 3                  8 < 10               1 > 0                   6 < 10

    6 > 3                  3 < 10               5 > 0                   2 = 2

Bài 3

a) Khoanh vào số lớn nhất:

          6, 3, 4, 9

b) Khoanh vào số bé nhất:

          5, 7 ,3 , 8. 

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi tìm số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất trong các số đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có : 3 < 4 < 6 < 9

Khoanh vào số 9.

b) Ta có: 3 < 5 < 7 < 8

Khoanh vào số 3.

Bài 4

Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:..........................................................

b) Từ lớn đến bé:.......................................................... 

Phương pháp giải:

So sánh rồi sắp xếp các số theo thứ tự cho trước.

Lời giải chi tiết:

a) Từ bé đến lớn: 5, 7, 9, 10.

b) Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.

Bài 5

Đo độ dài của các đoạn thẳng :

 

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ có chia vạch xăng-ti-mét đo độ dài của các đoạn thẳng.

- Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm đầu của đoạn thẳng; điểm còn lại trùng với vạch nào thì đó là độ dài của đoạn thẳng cần tìm.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng AB dài 5cm.

Đoạn thẳng MN dài 9cm.

Đoạn thẳng PQ dài 2cm. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay