Bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 1. Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?Bài 4: Hà và Lan hái được 68 bông hoa.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

80 + 10 =                         30 + 40 =                     80 + 5 =

90 - 80 =                          70 - 30 =                      85 - 5 =

90 - 10 =                          70 - 40 =                      85 - 80 = 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tổng hai số rồi điền nhanh kết quả của hai phép trừ liên quan.

Lời giải chi tiết:

80 + 10 = 90                         30 + 40 = 70                      80 + 5 = 85

90 - 80 = 10                          70 - 30 = 40                       85 - 5 = 80

90 - 10 = 80                          70 - 40 = 30                       85 - 80 = 5

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

36 + 12                       65 + 22 

48 - 36                        87 - 65 

48 - 12                        87 - 22 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?

 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số que tính của Hà cộng với số que tính của Lan.

Lời giải chi tiết:

Hai bạn có tất cả số que tính là:

35 + 43 = 78 (que tính)

Đáp số: 78 que tính. 

Bài 4

Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa ?

Tóm tắt:

Tất cả có: 68 bông hoa

Hà có : 34 bông hoa

Lan có :.....bông hoa ?

 

 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số hoa của Lan ta lấy số bông hoa của cả hai trừ đi số hoa của Hà đang có.

Lời giải chi tiết:

Lan hái được số bông hoa là:

68 - 34 = 34 (bông hoa)

Đáp số: 34 bông hoa.  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay