Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

45 - 23           57 - 31            72 - 60            70 - 40          66 - 25

2. Tính nhẩm:

65 - 5 =                     65 - 60 =                      65 - 65 = 

70 - 30 =                   94 - 3 =                        33 - 30 =

21 - 1 =                     21 - 20 =                      32 - 10 =

3. Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

35 - 5....35 - 4                                         43 + 3 ..... 43 - 3

30 - 20 ....40 - 30                                    31 + 42 .....41 + 32

4: Lớp 1B có 35 bạn, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nam ?

5. Nối (theo mẫu):

Lời giải chi tiết

1.

2.

65 - 5 = 60                     65 - 60 = 5                      65 - 65 = 0

70 - 30 = 40                   94 - 3 = 91                       33 - 30 = 3

21 - 1 = 20                     21 - 20 = 1                      32 - 10 = 22

3.

35 - 5 < 35 - 4                                         43 + 3  > 43 - 3

30 - 20 = 40 - 30                                    31 + 42  = 41 + 32

4.

Lớp 1B có số bạn nam là:

35 - 20 = 15 (bạn)

Đáp số: 15 bạn.

5.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyên tập trang 160 SGK Toán 1