Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

45 - 23            57 - 31            72 - 60            70 - 40          66 - 25 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính nhẩm:

65 - 5 =                     65 - 60 =                      65 - 65 = 

70 - 30 =                   94 - 3 =                        33 - 30 =

21 - 1 =                     21 - 20 =                      32 - 10 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

65 - 5 = 60                     65 - 60 = 5                      65 - 65 = 0

70 - 30 = 40                   94 - 3 = 91                       33 - 30 = 3

21 - 1 = 20                     21 - 20 = 1                      32 - 10 = 22

Bài 3

Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

35 - 5....35 - 4                                         43 + 3 ..... 43 - 3

30 - 20 ....40 - 30                                    31 + 42 .....41 + 32 

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị của các vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

35 - 5 < 35 - 4                                         43 + 3  > 43 - 3

30 - 20 = 40 - 30                                    31 + 42  = 41 + 32

Bài 4

Lớp 1B có 35 bạn, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nam ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Tất cả : 35 bạn

Nữ : 20 bạn 

Nam : ... bạn ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh của lớp 1B trừ đi số học sinh nữ đã biết.

Lời giải chi tiết:

Lớp 1B có số bạn nam là:

35 - 20 = 15 (bạn)

Đáp số: 15 bạn.

Bài 5

Nối (theo mẫu):

  

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị của các phép toán đã cho.

- Nối với ô chứa kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay