Bài 1, 2, 3, 4 trang 157 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 157 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Nối (thep mẫu), Bài 4: Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

  

Phương pháp giải:

Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Tính:

20cm + 10cm =                                 30cm + 40cm = 

14cm + 5cm  =                                   25cm + 4cm   =

32cm + 12cm =                                  43cm + 15cm = 

Phương pháp giải:

 Cộng các số rồi viết đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

20cm + 10cm = 30cm                                30cm + 40cm = 70cm

14cm + 5cm  = 19cm                                 25cm + 4cm   = 29cm

32cm + 12cm = 44cm                                43cm + 15cm = 58cm

Bài 3

Nối (theo mẫu):

  

Phương pháp giải:

 - Cộng các số trong các phép tính đã cho.

- Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm, sau đó bò tiếp được 14cm. Hỏi con ốc sên bò được tất cả bao nhiêu xăng - ti-mét  ?

 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Lúc đầu : 15 cm

Lúc sau : 14 cm

Tất cả : ... cm ?

Muốn tìm đáp án ta lấy đoạn đường bò được trong hai lần cộng lại với nhau.

Lời giải chi tiết:

Con ốc sên bò được tất cả số xăng-ti-mét là:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay