Bài 1, 2, 3, 4 trang 157 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 157 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Nối (thep mẫu), Bài 4: Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính:

20cm + 10cm =                                 30cm + 40cm = 

14cm + 5cm  =                                   25cm + 4cm   =

32cm + 12cm =                                  43cm + 15cm =

3. Nối (theo mẫu):

4. Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm, sau đó bò tiếp được 14cm. Hỏi con ôc sên bò được tất cả bao nhiêu xăng - ti-mét  ?

Lời giải chi tiết

1.

2.

20cm + 10cm = 30cm                                30cm + 40cm = 70cm

14cm + 5cm  = 19cm                                 25cm + 4cm   = 29cm

32cm + 12cm = 44cm                                43cm + 15cm = 58cm

3.

4.

Con ốc sên bò được:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 157 SGK Toán 1