Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 1

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 1. Bài 1: Lan gấp được 14 cái thuyền. Bài 2: Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ?.Bài 3: Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm.

Đề bài

1. Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền ?

Tóm tắt:

Có:....cái thuyền

Cho bạn:.....cái thuyền

Còn lại:.......cái thuyền ?

2. Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ?

3. Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  

Có                 : 15 hình tròn

Tô màu          :   4 hình tròn

Không tô màu: ....hình tròn?

Lời giải chi tiết

1.

Tóm tắt:

Có        :14 cái thuyền

Cho bạn :4 cái thuyền

Còn lại:.......cái thuyền ?

Bài giải:

Số cái thuyền còn lại là:

14 - 4 = 10 (cái thuyền)

Đáp số: 10 cái thuyền.

2.

Số bạn nam có trong tổ là:

9 - 5 = 4 (bạn nam)

Đáp số : 4 bạn nam.

3.

Sợi dây dài là:

13 - 2 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm

4.

Số hình tròn không tô màu là:

15 - 4 = 11 (hình tròn)

Đáp số: 11 hình tròn.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 151 - Toán 1