Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 1. Bài 1: Lan gấp được 14 cái thuyền. Bài 2: Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ?.Bài 3: Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền ?

Tóm tắt

Có :....cái thuyền

Cho bạn :.....cái thuyền

Còn lại :.......cái thuyền ? 

Phương pháp giải:

- Đọc hiểu đề bài, viết các số đã cho vào tóm tắt và hiểu yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số thuyền Lan gấp được trừ đi số thuyền đã cho bạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có        : 14 cái thuyền

Cho bạn : 4 cái thuyền

Còn lại : .......cái thuyền ?

           Bài giải:

Lan còn số cái thuyền là:

          14 - 4 = 10 (cái thuyền)

                  Đáp số: 10 cái thuyền.

Bài 2

Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt: 

Có : 9 bạn

Nữ : 5 bạn

Nam : ... bạn ?

Muốn tìm số bạn nam ta lấy số bạn của cả tổ trừ đi số bạn nữ đã biết.

Lời giải chi tiết:

Tổ em có số bạn nam là:

          9 - 5 = 4 (bạn nam)

               Đáp số : 4 bạn nam.

Bài 3

Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

  

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Dài : 13cm

Cắt đi : 2cm

Còn lại : ... cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài sợi dây lúc đầu trừ đi độ dài đoạn đã cắt.

Lời giải chi tiết:

 Sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là:

               13 - 2 = 11 (cm)

                       Đáp số: 11cm.

Bài 4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  

Có                 : 15 hình tròn

Tô màu          :   4 hình tròn

Không tô màu : ....hình tròn ? 

Phương pháp giải:

 - Đọc các thông tin đã cho và yêu cầu của bài toán trong tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số hình tròn ban đầu trừ đi số hình tròn đã tô màu.

Lời giải chi tiết:

Số hình tròn không tô màu là:

            15 - 4 = 11 (hình tròn)

                    Đáp số: 11 hình tròn.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay