Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 1. Bài 1: Viết (theo mẫu), Bài 2:a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, Bài 3:a) Đặt tính rồi tính, Bài 4: Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh.

Đề bài

1. Viết (theo mẫu):

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 18 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 40 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 70 gồm....chục và ...đơn vị.

2.

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé:

3.

a) Đặt  tính rồi tính:

70 + 20 =                        80 - 30 =                          10 + 60 =

20 + 70 =                        80 - 50 =                          90 - 40 =

b) Tính nhẩm:

50 + 20 =                        60cm + 10cm =

70 - 50 =                        30cm + 20cm =

70 - 20 =                        40cm - 20cm =

4. Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh, lớp 1B vẽ được 30 bức tranh. Hỏi cả hai lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh ?

5. Vẽ 3 điểm ở trong hình tam giác

    Vẽ 2 điểm ở ngoài hình tam giác

Lời giải chi tiết

1.

Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

2.

a) 

b) 

 3.

a)

70 + 20 = 90                      80 - 30 = 50                         10 + 60 = 70

20 + 70 = 90                      80 - 50 = 30                         90 - 40 = 50

b) 

50 + 20 = 90                       60cm + 10cm = 70cm

70 - 50 = 20                       30cm + 20cm = 50cm

70 - 20 = 50                        40cm - 20cm = 20cm.

4.

Số bức tranh cả hai lớp vẽ được là:

20 + 30 = 50 (bức tranh)

Đáp số: 50 bức tranh.

5. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 1