Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 1. Bài 1: Viết (theo mẫu), Bài 2:a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, Bài 3:a) Đặt tính rồi tính, Bài 4: Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu):

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 18 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 40 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 70 gồm....chục và ...đơn vị. 

Phương pháp giải:

Phân tích số đã cho thành số chục và đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn :

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé :

 

Phương pháp giải:

 So sánh các số đã cho rồi viết theo thứ tự thích hợp.

- Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

- Số có 2 chữ số : So sánh chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) 

b)  

 

Bài 3

a) Đặt  tính rồi tính:

      70 + 20                        80 - 30                        10 + 60 

      20 + 70                        80 - 50                        90 - 40

b) Tính nhẩm:

      50 + 20 =                        60cm + 10cm =

      70 - 50 =                         30cm + 20cm =

      70 - 20 =                         40cm - 20cm = 

Phương pháp giải:

 a) Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

     Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

b) Thực hiện phép trừ các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vào kết quả (nếu có)

Lời giải chi tiết:

a)

b)   50 + 20 = 70                       60cm + 10cm = 70cm

      70 - 50 = 20                        30cm + 20cm = 50cm 

      70 - 20 = 50                        40cm - 20cm = 20cm.

Bài 4

 Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh, lớp 1B vẽ được 30 bức tranh. Hỏi cả hai lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh ? 

Phương pháp giải:

Lớp 1A : 20 bức tranh

Lớp 1B : 30 bức tranh

Cả hai : ... bức tranh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bức tranh lớp 1A vẽ được cộng với số tranh lớp 1B vẽ được.

Lời giải chi tiết:

Cả hai lớp vẽ được số bức tranh là:

       20 + 30 = 50 (bức tranh)

                  Đáp số: 50 bức tranh.

Bài 5

    Vẽ 3 điểm ở trong hình tam giác.

    Vẽ 2 điểm ở ngoài hình tam giác.

 

Phương pháp giải:

 Vẽ các điểm vào trong hoặc ngoài hình tam giác theo đúng số lượng yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay