Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: An có 3 cái kẹo, chị cho AN thêm 10 cái nữa, Bài 4: So sánh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

  

Phương pháp giải:

Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính nhẩm:

50 - 30 = ?

Nhẩm: 5 chục - 3 chục  = 2 chục

Vậy: 50 - 30  = 20.

40 - 30 =                        80 - 40 =

70 - 20 =                        90 - 60 =

90 - 10 =                        50 - 50 = 

Phương pháp giải:

 Trừ các chữ số hàng chục rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

40 - 30 = 

Nhẩm 4 chục - 3 chục = 1 chục

Vậy: 40 - 30 = 10.

70 - 20 = 

Nhẩm 7 chục - 2 chục = 5 chục

Vậy: 70 - 20 = 50.

90 - 10 = 

Nhẩm 9 chục - 1 chục = 8  chục

Vậy: 90 - 10 = 80.

80 - 40 = 

Nhẩm 8 chục - 4 chục =  4 chục

Vậy: 80 - 40 = 40.

90 - 60 = 

Nhẩm 9 chục - 6 chục = 3 chục

Vậy: 90 - 60 = 30.

50 - 50 = 

Nhẩm 5 chục - 5 chục = 0

Vậy: 50 - 50 = 0.

Bài 3

An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

Có : 30 cái kẹo

Thêm : 10 cái kẹo

Tất cả : ... cái kẹo ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số kẹo An có cộng với số kẹo An được cho thêm.

Lời giải chi tiết:

An có tất cả số cái kẹo là:

    30  + 10 = 40 (cái kẹo)

             Đáp số: 40 cái kẹo.

Bài 4

 Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

50 - 10 ...20                         40 - 10....40                      30....50 - 20 

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị ở mỗi vế.

- So sánh các chữ số hàng chục, số nào có hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

50 - 10 > 20                         40 - 10 < 40                      30 = 50 - 20 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Trừ các số tròn chục

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng