Bài 1, 2, 3, 4 trang 130 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 130 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Lan hái được 20 bông hoa, Bài 4: Nối (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

40 + 20                       10 + 70                       60 + 20

30 + 30                       50 + 40                       30 + 40 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính nhẩm:

a)  30 + 20 =                        40 + 50 =                             10 + 60 =

     20 + 30 =                        50 + 40 =                             60 + 10 =

b)  30cm + 10cm =             50cm + 20cm =

     40cm + 40cm =            20cm + 30cm = 

Phương pháp giải:

a) Cộng các số tròn chục rồi viết kết quả vào chỗ trống.

b) Cộng các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vào sau kết quả tìm được.

Lời giải chi tiết:

a)  30 + 20 = 50             40 + 50 = 90                            10 + 60 = 70

     20 + 30 = 50             50 + 40 =  90                           60 + 10 = 70

b)  30cm + 10cm = 40cm                            50cm + 20cm = 70cm

     40cm + 40cm = 80cm                            20cm + 30cm = 50cm

Bài 3

Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

Lan : 20 bông hoa

Mai : 10 bông hoa

Cả hai : ... bông hoa ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa của Lan hái được cộng với số bông hoa Mai hái được.

Lời giải chi tiết:

Cả hai bạn hái được số bông hoa là:

       20 + 10 = 30 (bông hoa)

                 Đáp số: 30 bông hoa.

Bài 4

Nối (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính cộng các số tròn chục đã cho.

- Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay