Bài 1, 2, 3, 4 trang 130 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 130 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Lan hái được 20 bông hoa, Bài 4: Nối (theo mẫu).

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

40 + 20                       10 + 70                       60 + 20

30 + 30                       50 + 40                       30 + 40

2. Tính nhẩm:

a) 

30 + 20 =                        40 + 50 =                            10 + 60 =

20 + 30 =                        50 + 40 =                             60 + 10 =

b)

30cm + 10cm =                             60cm + 20cm =

40cm + 40cm =                             20cm + 30cm =

3. Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

4. Nối (theo mẫu):

Lời giải chi tiết

1.

40 + 20 = 60                      10 + 70 = 80                         60 + 20 = 80

30 + 30 = 60                      50 + 40 = 90                         30 + 40 = 70

2.

a) 

30 + 20 = 50                       40 + 50 = 90                           10 + 60 = 70

20 + 30 = 50                       50 + 40 =  90                           60 + 10 = 70

b)

30cm + 10cm = 40cm                            60cm + 20cm = 80cm

40cm + 40cm = 80cm                            20cm + 30cm = 50cm

3.

Số bông hoa cả hai bạn có là:

20 + 10 = 30 (bông hoa)

Đáp số: 30 bông hoa.

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 130 SGK Toán 1