Bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 1. Bài 1: Nối (theo mẫu), Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30, Bài 4: a) Viết số thứ tự từ bé đến lớn.

Đề bài

1. Nối (theo mẫu):

2. Viết (theo mẫu):

a) Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

b) Số 70 gồm...chục và ...đơn vị.

c) Số 50 gồm...chục và...đơn vị.

d) Số 80 gồm...chục và ....đơn vị.

3. 

a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30.

b) Khoanh vào số lớn nhất: 10, 80 , 60 ,90 , 70.

4.

Lời giải chi tiết

1.

2.

b) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

c) Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị.

d) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị.

3. 

a) Khoanh vào số 20.

b) Khoanh vào số 90.

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 128 SGK Toán 1