Bài 1, 2, 3, 4 trang 124 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 SGK Toán 1.Bài 1: Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số từ 1 đến 20 rồi điền số vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào các ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Một hộp có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu cái bút ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

Bút xanh : 12 bút

Bút đỏ : 3 bút

Tất cả : ... bút ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bút xanh cộng với số bút đỏ.

Lời giải chi tiết:

Trong hộp có tất cả số cái bút là:

       12 + 3 = 15 (cái bút) 

                  Đáp số: 15 cái bút.

Bài 4

Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

 Lấy số ở cột đầu tiên cộng với từng số trên hàng thứ nhất rồi viết kết quả vào ô thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 


 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay