Bài 1, 2, 3, 4 trang 122 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 122 SGK Toán 1. Bài 1: An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ.

Đề bài

1. An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có tất cả mấy quả bóng ?

Tóm tắt:

Có:.....bóng xanh

Có:....bóng đỏ

Có tất cả:....quả bóng ?

2. Tổ em có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Có         : 2 gà trống

Có         : 5 gà mái

Có tất cả:....con gà ?

4. Tính (theo mẫu):

a) 2cm + 3cm =                                 b) 6cm - 2cm = 4cm

   7cm + 1cm =                                      5cm - 3cm = 

   8cm + 2cm =                                      9cm - 4cm =

   14cm + 5cm =                                    17cm - 7cm =

Lời giải chi tiết

1.

Tóm tắt:

Có: 4 bóng xanh

Có: 5 bóng đỏ

Có tất cả:....quả bóng ?

Giải:

Số bóng mà An có là:

4 + 5 = 9 (quả bóng)

Đáp số: 9 quả bóng.

2. 

Tổ em có tất cả số bạn là:

5  + 5 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn

3.

Có tất cả số con gà là:

2 + 5  = 7 (con gà)

Đáp số: 7 con gà.

4.

a) 2cm + 3cm = 5cm                               b)  6cm - 2cm = 4cm

   7cm + 1cm = 8cm                                     5cm - 3cm = 2cm

   8cm + 2cm = 10cm                                   9cm - 4cm = 5cm

  14cm + 5cm = 19cm                                  17cm - 7cm = 10cm

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 122 SGK Toán 1