Bài 1, 2, 3, 4 trang 115, 116 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 115, 116 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

 

Phương pháp giải:

- Đếm số người đang có.

- Đếm số người đang đi tới.

Điền các số vào chỗ trống để được đề toán.

Lời giải chi tiết:

Có 1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới.  

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

 

Phương pháp giải:

- Đếm số con thỏ đang có.

- Đếm số con thỏ đang chạy tới.

Điền các số vào chỗ trống để được đề toán.

Lời giải chi tiết:

Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới.  

Bài 3

Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

Phương pháp giải:

Dựa vào tranh vẽ, viết câu hỏi thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Có 1 gà mẹ và 7 gà con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?

Bài 4

Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:

 

Phương pháp giải:

- Đếm số chim trên cành và số chim bay đến thêm. Điền số thích hợp vào các chỗ chấm.

- Viết câu hỏi phù hợp với hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Có 4 con chim đậu trên cành, có thêm 2 con chim bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim trên cành ? 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay