Bài 1, 2, 3, 4 trang 111 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 111 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

14 - 3                              17 - 5                        19 - 2

16 - 5                              17 - 2                        19 - 7 

Phương pháp giải:

- Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính nhẩm:

14 - 1 =             15 - 4 =              17 - 2 =               15 - 3 =

15 - 1 =             19 - 8 =              16 - 2 =               15 - 2 = 

Phương pháp giải:

 Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

14 - 1 = 13          15 - 4 = 11           17 - 2 = 15             15 - 3 = 12

15 - 1 = 14          19 - 8 = 11           16 - 2 = 14             15 - 2 = 13

Bài 3

 Tính:

12 + 3 - 1 =                17 - 5 + 2 =                 15 - 3 - 1 =

15 + 2 - 1 =                16 - 2 + 1 =                 19 - 2 - 5 = 

Phương pháp giải:

 Tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

12 + 3 - 1 = 14              17 - 5 + 2 = 14                15 - 3 - 1 = 11

15 + 2 - 1 = 16              16 - 2 + 1 = 15                19 - 2 - 5 = 12

Bài 4

Nối (theo mẫu):

 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 22 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay