Bài 1, 2, 3, 4 trang 111 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 111 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

14 - 3 =                             17 - 5 =                        19 - 2 =

16 - 5 =                             17 - 2 =                        19 - 7 =

2. Tính nhẩm:

14 - 1 =             15 - 4 =              17 - 2 =               15 - 3 =

15 - 1 =             19 - 8 =              16 - 2 =               15 - 2 =

3. Tính:

12 + 3 - 1 =                17 - 5 + 2 =                 15 - 3 - 1 =

15 + 2 - 1 =                16 - 2 + 1 =                 19 - 2 - 5 =

4. Nối (theo mẫu):

Lời giải chi tiết

1.

14 - 3 = 11                   17 - 5 = 12                19 - 2 = 17

16 - 5 = 11                   17 - 2 = 15                19 - 7 = 12

2.

14 - 1 = 13          15 - 4 = 11           17 - 2 = 15            15 - 3 = 12

15 - 1 = 14          19 - 8 = 11           16 - 2 = 14             15 - 2 = 13

3.

12 + 3 - 1 = 14              17 - 5 + 2 = 14                15 - 3 - 1 = 11

15 + 2 - 1 = 16              16 - 2 + 1 = 15                19 - 2 - 5 = 12

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 111 SGK Toán 1