Bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

12 + 3 =                   11 + 5 =                   12 + 7 =                       16 + 3 =

13 + 4 =                   16 + 2 =                     7 + 2 =                       13 + 6 =

2. Tính nhẩm:

15 + 1 =                  10 + 2 =                      14 + 3 =                      13 + 5 =

18 + 1 =                  12 + 0 =                      13 + 4 =                      15 + 3 =

3. Tính:

10 + 1 + 3 =                                14 + 2 + 1 =                        11 + 2 + 3 =

16 + 1 + 2 =                                15 + 3 + 1 =                        12 + 3 + 4 =

4. Nối (theo mẫu):

Lời giải chi tiết

1.

12 + 3 = 15           11 + 5 = 16         12 + 7 = 19           16 + 3 = 19

13 + 4 = 17           16 + 2 = 18          7 + 2 = 9               13 + 6 = 19

2.

15 + 1 = 16              10 + 2 = 12            14 + 3 = 17        13 + 5 = 18

18 + 1 = 19              12 + 0 = 12            13 + 4 = 17        15 + 3 = 18

3.

10 + 1 + 3 = 14               14 + 2 + 1 = 17             11 + 2 + 3 = 16

16 + 1 + 2 = 19                15 + 3 + 1 = 19            12 + 3 + 4 = 19

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 109 SGK Toán 1