Bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

12 + 3                   11 + 5                   12 + 7                       16 + 3

13 + 4                   16 + 2                     7 + 2                       13 + 6 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính nhẩm:

15 + 1 =                  10 + 2 =                      14 + 3 =                      13 + 5 =

18 + 1 =                  12 + 0 =                      13 + 4 =                      15 + 3 = 

Phương pháp giải:

 Cộng nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

15 + 1 = 16              10 + 2 = 12            14 + 3 = 17        13 + 5 = 18

18 + 1 = 19              12 + 0 = 12            13 + 4 = 17        15 + 3 = 18

Bài 3

Tính:

10 + 1 + 3 =                                14 + 2 + 1 =                        11 + 2 + 3 =

16 + 1 + 2 =                                15 + 3 + 1 =                        12 + 3 + 4 = 

Phương pháp giải:

 Tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

10 + 1 + 3 = 14                14 + 2 + 1 = 17             11 + 2 + 3 = 16

16 + 1 + 2 = 19                15 + 3 + 1 = 19             12 + 3 + 4 = 19

Bài 4

 Nối (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của các phép cộng đã cho.

- Nối với ô chứa kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay