Bài 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó, Bài 2: Trả lời câu hỏi,Bài 4: Trả lời câu hỏi.

Đề bài

1. Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó:

.........................................................

2. Trả lời câu hỏi:

Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Mẫu : Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.

3. Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó

4. Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 15 là số nào ?

Số liền sau của 10 là số nào ?

Số liền sau của 19 là số nào ?

Lời giải chi tiết

1.

Các số từ 10 đến 20 là: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Các số từ 20 đến 10 là: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.

11: Mười một.

12: Mười hai.

13: Mười ba.

14: Mười bốn.

15: Mười lăm.

16: Mười sáu.

17: Mười bảy.

18: Mười tám.

19: Mười chín.

20: Hai mươi.

2. 

Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.

3.

Mười một

Mười hai 

Mười ba

Mười bốn

Mười lăm

Mười sáu 

Mười bảy

Mười tám

Hai mươi

4.

Số liền sau của 15 là số 16.

Số liền sau của 10 là số 11.

Số liền sau của 19 là số 20.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Hai mươi, hai chục