Bài 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó, Bài 2: Trả lời câu hỏi,Bài 4: Trả lời câu hỏi.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó:

......................................................... 

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số từ 10 đến 20 và ngược lại rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Các số từ 10 đến 20 là: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Các số từ 20 đến 10 là: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.

10 : Mười

11: Mười một.

12: Mười hai.

13: Mười ba.

14: Mười bốn.

15: Mười lăm.

16: Mười sáu.

17: Mười bảy.

18: Mười tám.

19: Mười chín.

20: Hai mươi.

Bài 2

Trả lời câu hỏi:

Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Mẫu : Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị. 

Phương pháp giải:

 Phân tích số đã cho thành số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.

Bài 3

Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó

 

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi các số, bắt đầu từ 10 rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Lời giải chi tiết:

11 : Mười một

12 : Mười hai 

13 : Mười ba

14 : Mười bốn

15 : Mười lăm

16 : Mười sáu 

17 : Mười bảy

18 : Mười tám

20 : Hai mươi

Bài 4

Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 15 là số nào ?

Số liền sau của 10 là số nào ?

Số liền sau của 19 là số nào ?

Mẫu : Số liền sau của 15 là 16. 

Phương pháp giải:

 Từ số đã cho, đếm tới thêm một đơn vị thì em được số liền sau của số đó.

Lời giải chi tiết:

Số liền sau của 15 là số 16.

Số liền sau của 10 là số 11.

Số liền sau của 19 là số 20. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay