Bài 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó, Bài 2: Trả lời câu hỏi,Bài 4: Trả lời câu hỏi.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, rồi đọc các số đó:

......................................................... 

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số từ 10 đến 20 và ngược lại rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Các số từ 10 đến 20 là: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Các số từ 20 đến 10 là: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.

10 : Mười

11: Mười một.

12: Mười hai.

13: Mười ba.

14: Mười bốn.

15: Mười lăm.

16: Mười sáu.

17: Mười bảy.

18: Mười tám.

19: Mười chín.

20: Hai mươi.

Bài 2

Trả lời câu hỏi:

Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

Mẫu : Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị. 

Phương pháp giải:

 Phân tích số đã cho thành số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.

Bài 3

Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó

 

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi các số, bắt đầu từ 10 rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Lời giải chi tiết:

11 : Mười một

12 : Mười hai 

13 : Mười ba

14 : Mười bốn

15 : Mười lăm

16 : Mười sáu 

17 : Mười bảy

18 : Mười tám

20 : Hai mươi

Bài 4

Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 15 là số nào ?

Số liền sau của 10 là số nào ?

Số liền sau của 19 là số nào ?

Mẫu : Số liền sau của 15 là 16. 

Phương pháp giải:

 Từ số đã cho, đếm tới thêm một đơn vị thì em được số liền sau của số đó.

Lời giải chi tiết:

Số liền sau của 15 là số 16.

Số liền sau của 10 là số 11.

Số liền sau của 19 là số 20. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Hai mươi, hai chục

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay


Gửi bài