Bài 1, 2, 3, 4 trang 105, 106 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105, 106 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số, Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống, Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số:

a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.

b) 

 

Phương pháp giải:

a) Viết các số có hai chữ số từ cách đọc đã cho.

b) Đếm xuôi từ 10 đến 19 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

b) 

 

Bài 2

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

 Đếm các cây nấm trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Nối mỗi tranh với một số thích hợp:

 

Phương pháp giải:

Đếm các hình con vật trong mỗi tranh rồi nối với số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

 Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau:

 

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi từ 10 đến 19 rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay