Bài 1, 2, 3, 4 trang 105, 106 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105, 106 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số, Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống, Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số:

a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.

b) 

Phương pháp giải :

a) Viết các số có hai chữ số từ cách đọc đã cho.

b) Đếm xuôi từ 10 đến 19 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải :

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

b) 

Bài 2

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải :

 Đếm các cây nấm trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải :

Bài 3

Nối mỗi tranh với một số thích hợp:

Phương pháp giải :

 Đếm các hình con vật trong mỗi tranh rồi nối với số thích hợp.

Cách giải :

Bài 4

 Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau:

Phương pháp giải :

 Đếm xuôi từ 10 đến 19 rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Cách giải :

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay