Bài 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số,Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số:

a) Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.

........................................................

b) 

 

Phương pháp giải:

- Viết số từ các cách đọc số đã cho.

- Đếm xuôi các số từ 10 đến 15 và ngược lại rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 10, 11, 12, 13, 14, 15.

b) 

 

Bài 2

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

 Đếm các ngôi sao có trong hình rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

 Đếm số lượng các con vật có trong mỗi hình rồi nối với ô chứa số thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau:

 

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi các số từ 0 đến 15 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay