Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Trong các số 6, 8, 4, 2, 10, Bài 4: Viết phép tính thích hợp, Bài 5: Trong hình bên: Có bao nhiêu hình tam giác ?

Đề bài

1. Tính:

a)

b)

8 - 5 - 2 =              10 - 9 + 7 =         9 - 5 + 4 =        10 + 0 - 5 =

4 + 4 - 6 =              2 + 6 + 1 =         6 - 3 + 2 =           7 - 4 + 4 =

2. Số ?

8 = ...+ 5                         9 = 10 - ....                  7 = ...+ 7

10 = 4 +....                      6 = ....+ 5                     2 = 2 - ....

3. Trong các số 6, 8, 4, 2, 10:

a) Số nào lớn nhất ?

b) Số nào bé nhất ?

4. Viết phép tính thích hợp:

Có: 5 con cá

Thêm: 2 con cá

Có tất cả:....con cá ?

5. Trong hình bên: 

Có bao nhiêu hình tam giác ?         

Lời giải chi tiết

1.

a)

b)

8 - 5 - 2 = 1        10 - 9 + 7 = 8        9 - 5 + 4 = 8        10 + 0 - 5 = 5

4 + 4 - 6 =  2       2 + 6 + 1 =  9       6 - 3 + 2 =  5       7 - 4 + 4 = 7

2.

8 = 3 + 5                         9 = 10 - 1                  7 = 0 + 7

10 = 4 + 6                        6 =  1 + 5                  2 = 2 - 0.

3.

a) Số lớn nhất là số 10.

b) Số bé nhất là số 2.

4.

Phép tính thích hợp là: 5 + 2 = 7 (con cá)

5.

Có 8 hình tam giác.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 92 SGK Toán 1