Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Trong các số 6, 8, 4, 2, 10, Bài 4: Viết phép tính thích hợp, Bài 5: Trong hình bên: Có bao nhiêu hình tam giác ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a)

b)

8 - 5 - 2 =              10 - 9 + 7 =         9 - 5 + 4 =        10 + 0 - 5 =

4 + 4 - 6 =              2 + 6 + 1 =         6 - 3 + 2 =           7 - 4 + 4 = 

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số.

- Tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

8 - 5 - 2 = 1        10 - 9 + 7 = 8        9 - 5 + 4 = 8        10 + 0 - 5 = 5

4 + 4 - 6 =  2       2 + 6 + 1 =  9       6 - 3 + 2 =  5       7 - 4 + 4 = 7 

Bài 2

Số ?

8 = ...+ 5                         9 = 10 - ....                  7 = ...+ 7

10 = 4 +....                      6 = ....+ 5                     2 = 2 - .... 

Phương pháp giải:

Nhẩm lại phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 rồi điền số còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

8 = 3 + 5                         9 = 10 - 1                  7 = 0 + 7

10 = 4 + 6                        6 =  1 + 5                  2 = 2 - 0.

Bài 3

Trong các số 6, 8, 4, 2, 10:

a) Số nào lớn nhất ?

b) Số nào bé nhất ? 

Phương pháp giải:

So sánh rồi tìm số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 2 < 4 < 6 < 8 < 10

a) Số lớn nhất là số 10.

b) Số bé nhất là số 2.

Bài 4

Viết phép tính thích hợp:

Có          : 5 con cá

Thêm      : 2 con cá

Có tất cả : ....con cá ? 

Phương pháp giải:

Viết phép tính cộng số cá đang có với số cá được thêm rồi tìm kết quả.

Lời giải chi tiết:

Phép tính thích hợp là: 5 + 2 = 7

Bài 5

Trong hình bên: 

Có bao nhiêu hình tam giác ?      

Phương pháp giải:

Đếm số hình tam giác trong hình đã cho, có thể viết số đếm vào từng hình để không bị thiếu sót.

Lời giải chi tiết:

Hình đã cho có 8 hình tam giác. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay