Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?,Bài 4: Tính, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

9 + 1 =          8 + 2 =           7 + 3 =              6 + 4 =                 5 + 5 =

1 + 9 =          2 + 8 =           3 + 7 =              4 + 6 =                 10 + 0 =

2. Tính:

 

4. Tính:

5  + 3 + 2 =           4 + 4 + 1 =            6 + 3 - 5 =             5 + 2 - 6 =

Lời giải chi tiết

1.

9 + 1 = 10       8 + 2 = 10      7 + 3 = 10          6 + 4 = 10          5 + 5 = 10

1 + 9 = 10       2 + 8 = 10      3 + 7 = 10          4 + 6 = 10         10 + 0 = 10

2.


4. 

5  + 3 + 2 = 10        4 + 4 + 1 = 9           6 + 3 - 5 = 4           5 + 2 - 6 = 1

5.

Phép tính là: 7  + 3 = 10.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 82 SGK Toán 1