Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: So sánh, Bài 4: Số ?, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính

 

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo hàng dọc rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

 Tính:

1 + 3 + 2 =               6 - 3 -1 =                   6 - 1 - 2 =

3 + 1 + 2 =               6 - 3 -2 =                   6 - 1 - 3 = 

Phương pháp giải:

 Tính các phép toán lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

1 + 3 + 2 = 6                6 - 3 -1 = 2                   6 - 1 - 2 = 3 

3 + 1 + 2 = 6                6 - 3 -2 = 1                   6 - 1 - 3 = 2

Bài 3

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 3....6                3 + 3.....6            4 + 2.....5 

2 + 4....6                3 + 2.....6            4 - 2......5 

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của vế trái.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 + 3 < 6                      3 + 3 = 6                      4 + 2 > 5 

2 + 4 = 6                      3 + 2 < 6                      4 - 2 < 5

Bài 4

 Số ?

....+ 2 = 5             3 + .....= 6                ....+ 5 = 5

....+ 5 = 6             3 + .... = 4               6 + ....= 6 

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại các phép cộng trong phạm vi đã học rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 + 2 = 5               3 + 3 = 6                0 + 5 = 5

1 + 5 = 6               3 + 1 = 4                6 + 0 = 6

Bài 5

 

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng con vịt, số vịt rời đi và số vịt còn lại.

- Viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Em viết được phép tính là : 6 - 2 = 4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay