Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính: 

5 - 4 =            4 - 0 =            3 - 3 =            2 - 0 =        1 + 0 =         

5 - 5 =            4 - 4 =            3 - 1 =            2 - 2=         1 - 0 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 - 4 = 1         4 - 0 = 4           3 - 3 = 0           2 - 0 = 2       1 + 0 = 1

5 - 5 = 0         4 - 4 = 0           3 - 1 = 2           2 - 2= 0        1 - 0 = 1

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Tính:

 

Phương pháp giải:

 Trừ dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 Tính:

2 - 1 - 1 =                        3 - 1 - 2 =                      5 - 3 - 0 =

4 - 2 - 2 =                        4 - 0 - 2 =                      5 - 2 - 3 = 

Phương pháp giải:

 Trừ các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

2 - 1 - 1 = 0                     3 - 1 - 2 = 0               5 - 3 - 0 = 2

4 - 2 - 2 = 0                     4 - 0 - 2 = 2               5 - 2 - 3 = 0

Bài 4

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

5 - 3 ....2                     3 - 3 ....1                         4 - 4 ....0

5 - 1 ....3                     3 - 2 ....1                         4 - 0 ....0 

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị của vế trái.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 - 3 = 2                     3 - 3 < 1                         4 - 4 = 0

5 - 1 > 3                     3 - 2  = 1                        4 - 0  > 0

Bài 5

 

Phương pháp giải:

 Quan sát hình ảnh, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 4 - 4 = 0

b) 3 - 3 =0. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay