Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4:so sánh,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

1 + 1 =          2 + 1 =                3 + 1 =               4 + 1 = 

1 + 2 =         2 + 2 =                 3 + 2 =

1 + 3 =         2 + 3 =

1 + 4 =                                      

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1 + 1 =  2            2 + 1 = 3         3 + 1 = 4            4 + 1 = 5

1 + 2 =  3            2 + 2 = 4         3 + 2 = 5

1 + 3 =  4            2 + 3 = 5

1 + 4 =  5

Nhận xét :

2 + 3 = 3 + 2

4 + 1 = 1 + 4

Bài 2

Tính:

 

Phương pháp giải:

 Cộng dọc các số trong phạm vi 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Tính:

2 + 1 + 1 =                  3 + 1 + 1 =                        1 + 2 + 2 =

1 + 2 + 1 =                  1 + 3 + 1 =                        2 + 2 + 1 = 

Phương pháp giải:

 Cộng lần lượt các số từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

2 + 1 + 1 = 4             3 + 1 + 1 = 5                  1 + 2 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4             1 + 3 + 1 = 5                  2 + 2 + 1 = 5

Bài 4

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

3 + 2 ...5                  4.....2 + 1                  2 + 3 ....3 + 2

3 + 1 ...5                  4 ....2 + 3                  1 + 4.....4 + 1 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 + 2  =  5              4 > 2 + 1                   2 + 3 = 3 + 2

3 + 1  < 5               4  < 2 + 3                  1 + 4 = 4 + 1

Bài 5

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Đếm số con vật trong mỗi hình rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 3 + 2 = 5

b) 1 + 4 = 5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay