Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Toán 1. Bài 2: a) Khoanh vào số lớn nhất. Bài 4: Quyển vở của Lan có 48 trang. Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó: 

Phương pháp giải:

- Đếm thêm 1 đơn vị, bắt đầu từ 86 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

- Đọc các số vừa viết.

Lời giải chi tiết:

Các số em vừa điền đọc là:  

87: Tám mươi bảy

88: Tám mươi tám

90: Chín mươi

91: Chín mươi mốt

92: Chín mươi hai

93: Chín mươi ba

94: Chín mươi tư

96: Chín mươi sáu

97: Chín mươi bảy

98: Chín mươi tám

99: Chín mươi chín

100: Một trăm

Bài 2

a) Khoanh vào số lớn nhất:

            72, 69, 85, 47

b) Khoanh vào số bé nhất:

           50, 48, 61, 58 

Phương pháp giải:

So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi khoanh tròn vào số lớn nhất hoặc bé nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Khoanh vào số 85.

b) Khoanh vào số 48.

Bài 3

Đặt tính rồi tính:

35 + 40                         73 - 53                           88 - 6

86 - 52                          5 + 62                            33 + 55 

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 22 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Có: 48 trang

Đã viết: 22 trang

Còn lại: ? trang

Muốn tìm quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết thì ta lấy 48 trừ đi số trang đã viết.

Lời giải chi tiết:

Số trang vở Lan chưa viết là:

48 - 22 = 26 (trang)

Đáp số: 26 trang. 

Bài 5

 

Phương pháp giải:

Xem giờ rồi nối với câu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 37 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay