Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 179 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 179 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Đặt tính rồi tính. Bài 3: Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự. Bài 4: Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ? Bài 5: Số ?

Đề bài

1. Số ?

2. Đặt tính rồi tính:

36 + 12                               84 + 11                          46 + 23

97 - 45                               63 - 33                           65 - 65

3. Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé:..............................................

b) Từ bé đến lớn:..............................................

4. Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ?

5. Số ?

a) 25 + ... = 25                b) 25 - .... = 25

Lời giải chi tiết

1.

2.

3.

a) Từ lớn đến bé: 76, 74, 54, 28.

b) Từ bé đến lớn: 28, 54, 74 ,76.

4.

Số con gà nhà em còn lại là:

34 - 12 = 22 (con gà)

Đáp số: 22 con gà.

5.

a) 25 + 0 = 25                         b) 25 - 0 = 25

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 1