Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 179 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 179 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Đặt tính rồi tính. Bài 3: Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự. Bài 4: Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ? Bài 5: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

  

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào các chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

36 + 12                               84 + 11                          46 + 23

97 - 45                                63 - 33                           65 - 65 

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Lần lượt cộng hoặc trừ các số cùng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé:..............................................

b) Từ bé đến lớn:.............................................. 

Phương pháp giải:

So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi sắp xếp các số.

Lời giải chi tiết:

a) Từ lớn đến bé: 76, 74, 54, 28.

b) Từ bé đến lớn: 28, 54, 74 ,76.

Bài 4

Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Có: 34 con gà

Bán đi: 12 con gà

Còn lại: ? con gà.

Muốn tìm lời giải ta lấy số gà ban đầu trừ đi số gà đã bán.

Lời giải chi tiết:

Nhà em còn lại số con gà là:

34 - 12 = 22 (con gà)

Đáp số: 22 con gà.

Bài 5

Số ?

a) 25 + ... = 25                b) 25 - .... = 25 

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức: Một số cộng hoặc trừ đi 0 thì giá trị của số đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

a) 25 + 0 = 25                         b) 25 - 0 = 25

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay