Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 1

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất. Bài 4: Đặt tính rồi tính. Bài 5: Thành gấp được 12 máy bay..

Đề bài

1. Viết các số:

Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số liền trước

Số đã biết

Số liền sau

 

19

 

 

55

 

 

30

 

 

78

 

 

44

 

 

99

 

3. a) Khoanh vào số bé nhất:

        59, 34, 76, 28.

    b) Khoanh vào số lớn nhất:

        66, 39, 54, 58.

4. Đặt tính rồi tính:

68 - 31                      52 + 37                          35 + 42

98 - 51                      26 + 63                          75 - 45

5. Thành gấp được 12 máy bay, Tâm gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay ?

Lời giải chi tiết

1.

Các số là: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.

2.

Số liền trước

Số đã biết

Số liền sau

18 

19

 20

54 

55

56 

29 

30

31 

77 

78

79 

43 

44

45 

98 

99

100 

3.

a) Khoanh vào số 28.

b) Khoanh vào số 66.

4.

5.

Số máy bay cả hai bạn gấp được là:

12 + 14 = 26 (chiếc)

Đáp số: 26 chiếc.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập: các số đến 100 trang 175