Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất. Bài 4: Đặt tính rồi tính. Bài 5: Thành gấp được 12 máy bay..

Lời giải chi tiết

1. Viết các số:

Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Phương pháp giải :

Viết các số từ cách đọc đã cho.

Cách giải :

Các số là: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số liền trước

Số đã biết

Số liền sau

 

19

 

 

55

 

 

30

 

 

78

 

 

44

 

 

99

 

Phương pháp giải :

 Số liền trước của số a thì ít hơn a một đơn vị.

Số liền sau của số a thì nhiều hơn a một đơn vị.

Cách giải :

Số liền trước

Số đã biết

Số liền sau

18 

19

 20

54 

55

56 

29 

30

31 

77 

78

79 

43 

44

45 

98 

99

100 

3. a) Khoanh vào số bé nhất:

        59, 34, 76, 28.

    b) Khoanh vào số lớn nhất:

        66, 39, 54, 58.

Phương pháp giải :

 So sánh các cặp chữ số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải rồi tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong dãy số.

Cách giải :

a) Khoanh vào số 28.

b) Khoanh vào số 66.

4. Đặt tính rồi tính:

68 - 31                      52 + 37                          35 + 42

98 - 51                      26 + 63                          75 - 45

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

5. Thành gấp được 12 máy bay, Tâm gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt 

Thành : 12 máy bay

Tâm : 14 máy bay

Cả hai : ... máy bay ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số máy bay của Thành cộng với số máy bay của Tâm.

Cách giải :

Cả hai bạn gấp được số máy bay là:

       12 + 14 = 26 (chiếc)

                 Đáp số: 26 chiếc.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay