Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất. Bài 4: Đặt tính rồi tính. Bài 5: Thành gấp được 12 máy bay..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết các số:

Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy. 

Phương pháp giải:

Viết các số từ cách đọc đã cho.

Lời giải chi tiết:

Các số là: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số liền trước

Số đã biết

Số liền sau

 

19

 

 

55

 

 

30

 

 

78

 

 

44

 

 

99

 

Phương pháp giải:

 Số liền trước của số a thì ít hơn a một đơn vị.

Số liền sau của số a thì nhiều hơn a một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số liền trước

Số đã biết

Số liền sau

18 

19

 20

54 

55

56 

29 

30

31 

77 

78

79 

43 

44

45 

98 

99

100  

Bài 3

a) Khoanh vào số bé nhất:

        59, 34, 76, 28.

    b) Khoanh vào số lớn nhất:

        66, 39, 54, 58. 

Phương pháp giải:

 So sánh các cặp chữ số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải rồi tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong dãy số.

Lời giải chi tiết:

a) Khoanh vào số 28.

b) Khoanh vào số 66.

Bài 4

Đặt tính rồi tính:

68 - 31                      52 + 37                          35 + 42

98 - 51                      26 + 63                          75 - 45 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 5

Thành gấp được 12 máy bay, Tâm gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

Thành : 12 máy bay

Tâm : 14 máy bay

Cả hai : ... máy bay ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số máy bay của Thành cộng với số máy bay của Tâm.

Lời giải chi tiết:

Cả hai bạn gấp được số máy bay là:

       12 + 14 = 26 (chiếc)

                 Đáp số: 26 chiếc. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay