Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s, Bài 4: Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa, Bài 5: So sánh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

70 - 50                         60 - 30                     90 - 50

80 - 40                         40 - 10                     90 - 40

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ từ phải sang trái.

Cách giải :

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải :

 Tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

Bài 3

Đúng ghi đ, sai ghi s:

Phương pháp giải :

- Trừ các số rồi viết đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

- Kiểm tra các phép tính đã cho rồi điền đ hoặc s vào ô trống.

Cách giải :

a) S (thiếu đơn vị cm)

b) Đ

c) S (sai kết quả của phép trừ).

Bài 4

Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt 

Có : 20 cái bát

Thêm : 1 chục cái bát

Tất cả : ... cái bát ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cái bát ban đầu cộng với số bát mua thêm.

Cách giải :

   1 chục cái bát = 10 cái bát

Nhà Lan có tất cả số cái bát là:

     20 + 10 = 30 (cái bát)

             Đáp số: 30 cái bát. 

Bài 5

Điền dấu + hoặc - thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng.

         50...10 = 40               30...20 = 50                40...20 = 20 

Phương pháp giải :

 Quan sát kết quả của phép tính tăng hay giảm so với số ban đầu rồi dùng phép tính cộng hoặc trừ thích hợp.

Cách giải :

50 - 10 = 40               30 + 20 = 50                40 - 20 = 20 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 132 SGK Toán 1