Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s, Bài 4: Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa, Bài 5: So sánh.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

70 - 50                         60 - 30                     90 - 50

80 - 40                         40 - 10                     90 - 40

2. Số ?

3. Đúng ghi đ, sai ghi s.

4. Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát ?

5. Điền dấu + hoặc - thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng.

         50...10 = 40               30...20 = 50                40...20 = 20 

Lời giải chi tiết

1.

2.

3.

a) S

b) Đ

c) S

4.

Số cái bát nhà Lan có là:

20 + 10 = 30 (cái bát)

Đáp số: 30 cái bát. 

5.

50 - 10 = 40               30 + 20 = 50                40 - 20 = 20 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 132 SGK Toán 1