Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s, Bài 4: Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa, Bài 5: So sánh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

70 - 50                         60 - 30                     90 - 50

80 - 40                         40 - 10                     90 - 40 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Số ?

 

Phương pháp giải:

 Tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Đúng ghi đ, sai ghi s:

 

Phương pháp giải:

- Trừ các số rồi viết đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

- Kiểm tra các phép tính đã cho rồi điền đ hoặc s vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) S (thiếu đơn vị cm)

b) Đ

c) S (sai kết quả của phép trừ).

Bài 4

Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái bát nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

Có : 20 cái bát

Thêm : 1 chục cái bát

Tất cả : ... cái bát ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cái bát ban đầu cộng với số bát mua thêm.

Lời giải chi tiết:

   1 chục cái bát = 10 cái bát

Nhà Lan có tất cả số cái bát là:

     20 + 10 = 30 (cái bát)

             Đáp số: 30 cái bát. 

Bài 5

Điền dấu + hoặc - thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng.

         50...10 = 40               30...20 = 50                40...20 = 20  

Phương pháp giải:

 Quan sát kết quả của phép tính tăng hay giảm so với số ban đầu rồi dùng phép tính cộng hoặc trừ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

50 - 10 = 40               30 + 20 = 50                40 - 20 = 20  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay