Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 113 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 113 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính,Bài 4: so sánh,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

13 - 3              14 - 2             10 + 6             19 - 9 

11 - 1              17 - 7             16 - 6              10 + 9  

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Lời giải chi tiết:

 

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Tính nhẩm:   

10 + 3 =           10 + 5 =           17 - 7 =            18 - 8 =

13 - 3 =            15 - 5 =            10 + 7 =           10 + 8 = 

Phương pháp giải:

 Tính nhẩm cộng hoặc trừ rồi điền nhanh kết quả của phép tính còn lại có liên quan.

Ví dụ : 10 + 3 = 13 thì nhẩm nhanh được : 13 - 3 = 10 và 13 - 10 = 3

Lời giải chi tiết:

10 + 3 = 13         10 + 5 = 15          17 - 7 = 10           18 - 8 = 10

13 - 3 = 10          15 - 5 = 10           10 + 7 = 17          10 + 8 = 18

Bài 3

 Tính:

11 + 3 - 4 =            14 - 4 + 2 =           12 + 3 - 3 =

12 + 5 - 7 =            15 - 5 + 1 =           15 - 2 + 2 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

11 + 3 - 4 = 10          14 - 4 + 2 = 12          12 + 3 - 3 = 12

12 + 5 - 7 = 10          15 - 5 + 1 = 11          15 - 2 + 2 = 15

Bài 4

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

16 - 6...12

11....13 - 3

15 - 5 ....14 - 4 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

16 - 6 < 12

11 > 13 - 3

15 - 5 =  14 - 4

Bài 5

 Viết phép tính thích hợp:

Có : 12 xe máy

Đã bán: 2 xe máy

Còn: ....xe máy ? 

Phương pháp giải:

- Xác định các số liệu đã cho và yêu cầu cần tính.

- Muốn tìm số xe còn lại thì ta lấy số xe ban đầu trừ đi số xe đã bán.

Lời giải chi tiết:

Phép tính thích hợp là: 12 - 2 = 10. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay