Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 113 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 113 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Tính,Bài 4: so sánh,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

13 - 3 =             14 - 2 =             10 + 6 =             19 - 9 =

11 - 1 =             17 - 7 =             16 - 6 =              10 + 9 =

2. Tính nhẩm:   

10 + 3 =          10 + 5 =            17 - 7 =            18 - 8 =

13 - 3 =            15 - 5 =            10 + 7 =           10 + 8 =

3. Tính:

11 + 3 - 4 =            14 - 4 + 2 =           12 + 3 - 3 =

12 + 5 - 7 =            15 - 5 + 1 =           15 - 2 + 2 =

4. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

16 - 6...12

11....13 - 3

15 - 5 ....14 - 4

5. Viết phép tính thích hợp:

Có : 12 xe máy

Đã bán: 2 xe máy

Còn: ....xe máy ?

Lời giải chi tiết

1.

13 - 3 = 10           14 - 2 = 12          10 + 6 = 16         19 - 9 = 10

11 - 1 = 10           17 - 7 = 10          16 - 6 = 10          10 + 9 = 19

2.

10 + 3 = 13         10 + 5 = 15          17 - 7 = 10           18 - 8 = 10

13 - 3 = 10          15 - 5 = 10           10 + 7 = 17          10 + 8 = 18

3.

11 + 3 - 4 = 10          14 - 4 + 2 = 12          12 + 3 - 3 = 12

12 + 5 - 7 = 10          15 - 5 + 1 = 11          15 - 2 + 2 = 15

4. 

16 - 6 < 12

11 > 13 - 3

15 - 5 =  14 - 4

5.

Phép tính thích hợp là: 12 - 2 = 10.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 113 SGK Toán 1