Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 114 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 114 SGK Toán 1. Bài 1: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số :

 

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số, bắt đầu từ số bên trái rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 7 là số nào ?

Số liền sau của 9 là số nào ?

Số liền sau của 10 là số nào ?

Số liền sau của 19 là số nào ?

Mẫu: Số liền sau của 7 là 8. 

Phương pháp giải:

 Số liền sau của số a thì lớn hơn a một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số liền sau của 9 là 10.

Số liền sau của 10 là 11.

Số liền sau của 19 là 20.

Bài 3

 Trả lời các câu hỏi:

Số liền trước của 8 là số nào ?

Số liền trước của 10 là số nào ?

Số liền trước của 11 là số nào ?

Số liền trước của 1 là số nào ?

MẫuSố liền trước của 8 là 7. 

Phương pháp giải:

 Số liền trước của a thì nhỏ hơn a một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số liền trước của 8 là 7.

Số liền trước của 10 là 9.

Số liền trước của 11 là 10.

Số liền trước của 1 là 0.

Bài 4

 Đặt tính rồi tính:

12 + 3                                14 + 5                               11 + 7

15 - 3                                 19 - 5                                18 - 7 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 5

Tính:

11 + 2 + 3 =                         15 + 1 - 6 =                           17 - 5 - 1 =

12 + 3 + 4 =                         16 + 3 - 9 =                           17 - 1 - 5 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

11 + 2 + 3 = 16          15 + 1 - 6 = 10            17 - 5 - 1 = 11

12 + 3 + 4 = 19          16 + 3 - 9 = 10            17 - 1 - 5 = 11 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay