Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 114 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 114 SGK Toán 1. Bài 1: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau.

Đề bài

1. Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau:

2. Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 7 là số nào ?

Số liền sau của 9 là số nào ?

Số liền sau của 10 là số nào ?

Số liền sau của 19 là số nào ?

Mẫu: Số liền sau của 7 là 8.

3. Trả lời các câu hỏi:

Số liền trước của 8 là số nào ?

Số liền trước của 10 là số nào ?

Số liền trước của 11 là số nào ?

Số liền trước của 1 là số nào ?

Mẫu: Số liền trước của 8 là 7.

4. Đặt tính rồi tính:

12 + 3 =                               14 + 5 =                              11 + 7 =

15 - 3 =                               19 - 5 =                               18 - 7 =

5. Tính:

11 + 2 + 3 =                         15 + 1 - 6 =                           17 - 5 - 1 =

12 + 3 + 4 =                         16 + 3 - 9 =                           17 - 1 - 5 =

Lời giải chi tiết

1.

2.

Số liền sau của 9 là 10.

Số liền sau của 10 là 11.

Số liền sau của 19 là 20.

3.

Số liền trước của 8 là 7.

Số liền trước của 10 là 9.

Số liền trước của 11 là 10.

Số liền trước của 1 là 0.

4.

5. 

11 + 2 + 3 = 16          15 + 1 - 6 = 10            17 - 5 - 1 = 11

12 + 3 + 4 = 19          16 + 3 - 9 = 10            17 - 1 - 5 = 11

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 114 SGK Toán 1