Bài 1, 2, 3 trang 24 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 24 SGK Toán 1. Bài 1: So sánh, Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3:làm cho bằng nhau (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:

3....2              4....5               2....3

1....2              4....4               3....4

2....2              4....3               2.....4 

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 3 > 2              4 < 5               2 < 3

1 < 2              4 = 4               3 < 4

2 = 2              4 > 3               2 < 4

Bài 2

Viết theo mẫu:

 

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng các vật.

- So sánh hai số rồi viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

  

Phương pháp giải:

- Quan sát các hình đã cho, đếm số lượng hình vuông màu xanh và hình vuông màu trắng.

- Chọn số ô vuông thích hợp cần thêm vào để hai hàng có số lượng bằng nhau.

- Nối theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 

 Loigiaihay.com 


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay