Bài 1, 2, 3, 4 trang 177 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 177 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

2. Điền số thích hợp vào ô trống

3. Tính

a) \(22 + 36 =\)          \(96 - 32 =\)            \(62 - 30 =\)

    \(89 – 47 =\)           \(44 + 44 =\)            \(45 - 5 =\)

b) \(32 + 3 -2 =\)                  \(56 - 20 - 4 = \)               \(23   + 14 - 15 =\)

4. Mẹ nuôi gà và thỏ, tất cả có 36 con, trong đó có 12 con thỏ. Hỏi mẹ nuôi bao nhiêu con gà?

 


Lời giải chi tiết

1.

2.

3.

a) \(22 + 36 = 58\)          \(96 - 32 = 64\)            \(62- 30 = 32\)

    \(89 - 47 =42\)           \(44 + 44 = 88\)            \(45 - 5 = 40\)

b) \(32 + 3 -2 =35 -2=33\)                  \(56 - 20 - 4 =36-4=32 \)               \(23   + 14 - 15 =37-15=22\)

4.

Tóm tắt:     Gà và thỏ: 36 con

                  Thỏ: 12 con

                  Gà: ... con?

Giải:

Mẹ nuôi số con gà là:

\(36-12=24\) (con)

        Đáp số: 24 con.

Loigiaihay.com

 


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập: các số đến 100 trang 177