Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 1. Bài 1: Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê ?

Tóm tắt   Có : … búp bê

              Đã bán : … búp bê

              Còn lại : … búp bê ? 

Phương pháp giải:

- Đọc đề bài, điền các số đã cho vào tóm tắt và hiểu yêu cầu của bài.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số búp bê ban đầu trừ đi số búp bê đã bán.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt  Có : 15 búp bê

             Đã bán : 2 búp bê

             Còn lại : … búp bê ?

              Bài giải :

Cửa hàng còn lại số búp bê là :

     15 - 2 = 13 (búp bê)

        Đáp số : 13 búp bê.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Trên sân bay có 12 máy bay, sau đó có 2 máy bay bay đi. Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu máy bay?

Tóm tắt: Có: … máy bay

             Bay đi: … máy bay

             Còn lại: … máy bay? 

Phương pháp giải:

- Đọc đề bài, điền các số đã cho vào tóm tắt và hiểu yêu cầu của bài.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số máy bay ban đầu trừ đi số máy bay đã bay đi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt: Có: 12 máy bay

                  Bay đi: 2 máy bay

                  Còn lại: … máy bay?

               Bài giải

Trên sân bay còn lại số máy bay là :

      12 - 2 = 10 (máy bay)

            Đáp số : 10 máy bay.

Bài 3

 Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 8 hình tam giác

Tô màu: 4 hình tam giác

Không tô màu: … hình tam giác ?

 

Phương pháp giải:

 - Đọc hiểu các thông tin đã cho trong tóm tắt và yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số hình tam giác có lúc ban đầu trừ đi số hình tam giác đã tô màu.

Lời giải chi tiết:

 Số hình tam giác không tô màu là:

                8 – 4 = 4 (tam giác)

                      Đáp số: 4 tam giác. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay