4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN

Bình chọn:
4.7 trên 101 phiếu
Bài tập về đồng hồ, thời gian

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 158 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 158 SGK Toán 1. Bài 1: a) Tính,Bài 3: Quyển sách của Lan gồm 64 trang.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 154, 155 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 154, 155 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây, Bài 4: Đo độ dài của mỗi đoạn thẳng

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 157 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 157 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Nối (thep mẫu), Bài 4: Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 159 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 160 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 trang 161 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2 trang 161 SGK Toán 1. Bài 1: Trong mỗi tuần lễ,Bài 2: Đọc tờ lịch của ngày hôm nay rồi viết lần lượt tên ngày trong tuần, ngày trong tháng, tên tháng:

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 1. Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?Bài 4: Hà và Lan hái được 68 bông hoa.

Xem lời giải

Bài 1, bài 3, bài 4 trang 163 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 3: So sánh, Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166 SGK Toán 1. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 sgk trang 167 toán lớp 1

Giải bài 1, 3 trang 167 SGK Toán 1. Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng,Bài 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk toán

Giải bài 1, 2, 4 trang 168 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính, Bài 4: Nối đồng hồ với câu thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 169 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 1. Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn. Bài 2: Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 1. Bài 2: So sánh các số. Bài 3: a) Khoanh vào số lớn nhất. Bài 4: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 171 SGK Toán 1. Bài 1: Tính. Bài 2: Tính. Bài 3: Số ?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 172 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 1. Bài 1: Tính. Bài 2: Tính. Bài 3: Tính. Bài 4: Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con..

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số. Bài 3: Viết (theo mẫu). Bài 4: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất. Bài 4: Đặt tính rồi tính. Bài 5: Thành gấp được 12 máy bay..

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất